ارتباط با معاونت بین الملل

ارتباط با معاونت بین الملل

ایمیل :               ADMISSION@ABU.AC.IR

تلفن مستقیم :      ۲۲۴۴۹۲۴۰   ۲۱   ۰۰۹۸

تلفن گویا :  ۹- ۲۲۴۴۹۲۹۷   ۲۱   ۰۰۹۸ 

داخلی ۱۳۰ (اداره همکاری های بین المللی)

داخلی ۱۳۴ ( امور دانش آموختگان)

داخلی ۱۳۵ (اداره جذب و پذیرش دانشجو) 

آدرس : تهران، بلوار ارتش شرق، ابتدای شهرک ابوذر، پلاک ۳۵