ارتباط با ما

ارتباط با ما

شماره های تماس با سازمان مرکزی
حوزه ریاست
عکس نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس تشکیلات
محمود کیاستی 118 22449319 (21)(0098) 22449300 (21)(0098) رئیس دفتر ریاست
اسدالله بابایی 119 22449319 (21)(0098) 22449300 (21)(0098) 22449316 (21)(0098) کارشناس مسئول دبیرخانه مرکزی
مسلم روشن کار 125 رئیس اداره روابط عمومی
امین رستمی 122 نقلیه حوزه ریاست
علی میر احمدی 127 کارشناس مسئول جذب و تبدیل وضعیت
139 22449398 (21)(0098) 22449398 (21)(0098) مدیر حراست
138 22449398 (21)(0098) 22449398 (21)(0098) کارشناس حراست
111-112 22449297-99 (21)(0098) انتظامات
معاونت اداری و مالی
عکس نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس تشکیلات
علی درویشی 104 22449213 (21)(0098) 22449213 (21)(0098) سرپرست معاونت اداری ومالی
یاسر نصری 114 رئیس اداره منابع انسانی
میثم روشن کار 109 22449295 (21)(0098) رئیس اداره امور فناوری اطلاعات
حسن محرابی 136 سرپرست امور مالی و بودجه
امید بهرامپوری 136 کارپرداز
ایمان تیراژه 137 اداری پشتیبانی
رحیم عابدینی 110 اداری پشتیبانی
ایمان حسین زاده 106 اداری پشتیبانی
علی زهدی 106 اداری پشتیبانی
فرزاد گلبرگ 117 مسئول اجرایی
سلمان تاتاری 117 آشپز
مجید پهلوان حسینی 117 آشپز
لطفعلی فلاح 117 آشپز
معاونت بین الملل
عکس نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس تشکیلات
علیرضا خوش سعادت 133 معاون بین الملل
محمد امین هاشمی 130 22449240 (21)(0098) رئیس اداره آسیا و اروپا
سعید بهرامی 135 22449240 (21)(0098) کارشناس مسئول اداره جذب و پذیرش دانشجو
علی سامت 134 22449240 (21)(0098) کارشناس اداره دانش آموختگان
معاونت فرهنگی و دانشجویی
عکس نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس تشکیلات
محمد ناصر توسلی زاده 113 مشاور فرهنگی و دانشجویی
امیر تعالی نژاد 100 رئیس اداره امور دانشجویی
ایمان دلیر فومنی شاد 101 فرهنگی
مریم چراغی 115 مسئول امور خواهران
معاونت آموزشی و پژوهشی
عکس نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس تشکیلات
محمد امامی پور 103 سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی
علی فروغی 102 رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
رضا عشقی 107 رئیس اداره خدمات پژوهشی
سجاد قربانی 105 رئیس اداره خدمات آموزشی
محمد مهدی جعفری 147 کارشناس مسئول پژوهش
الهام میرزائی 123 کارشناس کتابخانه و اسناد علمی
میثم حنیفی 126 رئیس مرکز آموزش زبان فارسی
تلفن گویای سازمان مرکزی
22449297-99 (21)(0098)
شماره های تماس با دانشکده علوم اسلامی
عکس نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس تشکیلات
سید صادق پیشنمازی 37749454 (25)(0098) ریاست هیأت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی
سید عابدین بزرگی 37749455 (25)(0098) مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی
اسدالله مصطفوی 37749455 (25)(0098) هیأت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی
اردشیر محمدی 37749455 (25)(0098) هیأت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی
محمدرضا ابویی 37739868 (25)(0098) مدیر گروه تاریخ اسلام
مهدی محمدی 37739868 (25)(0098) هیأت علمی گروه تاریخ اسلام
محمدرضا زارع خورمیزی 37739868 (25)(0098) هیأت علمی گروه تاریخ اسلام
ابوالفضل تاجیک 37730280 (25)(0098) مدیر گروه عرفان اسلامی
عادل مقدادیان 37730280 (25)(0098) هیأت علمی گروه عرفان اسلامی
شماره های تماس با دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عکس نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس تشکیلات
محمد امامی پور 22457563 (21)(0098) ریاست مدیر گروه حقوق خصوصی
محسن حسن پور 22457563 (21)(0098) اداری و پشتیبانی
سلمان عمرانی 22457564 (21)(0098) مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی
امید رستمی 22457564 (21)(0098) هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی
مسلم نادعلیزاده 22457566 (21)(0098) مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
میثم حنیفی 22457566 (21)(0098) هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
شماره های تماس با دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری
عکس نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن گویا فکس تشکیلات
جلال درخشه 144 22449297-99 (21)(0098) مدیرگروه روابط بین الملل
علی بغیری 144 22449297-99 (21)(0098) هیأت علمی گروه روابط بین الملل
محمد غفاری فرد 140 22449297-99 (21)(0098) مدیر گروه اقتصاد اسلامی
محسن زنگنه 131 22449297-99 (21)(0098) هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی
محمود فیروزیان 146 22449297-99 (21)(0098) مدیر گروه مدیریت بازرگانی

نشانی سازمان مرکزی : ایران . تهران . مینی سیتی . بلوار ارتش شرق . ابتدای شهرک ابوذر . پلاک 35

کد پستی : 1955883133