ارتباط با معاونت آموزشی و پژوهشی

ارتباط با معاونت آموزشی و پژوهشی

 

 

تلفن گویا :  ۹- ۲۲۴۴۹۲۹۷   ۲۱   ۰۰۹۸ 

داخلی ۱۰۲ (اداره برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی)

داخلی ۱۰۵ ( اداره خدمات آموزشی)

داخلی ۱۰۷ (اداره خدمات پژوهشی) 

آدرس : تهران، بلوار ارتش شرق، ابتدای شهرک ابوذر، پلاک ۳۵