ارتباط با معاونت اداری و مالی

ارتباط با معاونت اداری ومالی

تلفن گویا :  ۹- ۲۲۴۴۹۲۹۷   ۲۱   ۰۰۹۸ 

داخلی ۱۱۴ (اداره منابع انسانی)

داخلی ۱۳۶ (امور مالی و بودجه) 

آدرس : تهران، بلوار ارتش شرق، ابتدای شهرک ابوذر، پلاک ۳۵