اداره امور فرهنگی

اداره امور فرهنگی

* تعریف شورا:

شورای فرهنگی و تعمیق ارزش­های اسلامی، شورایی متشکل از تعدادی از مسئولین، اساتید و دانشجویان، در راستای بسط فرهنگ ناب اسلامی در دانشگاه و نیز ایجاد بستر مناسب برای تربیت اسلامی- انقلابی دانشجویان کشورهای خارجی می­باشد.

*  وظايف شورا عبارت است از:

1-    برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي بین واحدهای مختلف مدیریتی دانشگاه براي فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در دانشگاه.

2-     برنامه­ ریزی براي گسترش و تعميق مباني ارزشي، ديني، اخلاقي و انقلابي با برگزاري برنامه­هاي فرهنگي و تبليغاتي (تقویمی و غیرتقویمی).

3-     ایجاد بستر مناسب برای مهارت­افزایی دانشجویان در قالب کلاس­ها و کارگاه­های مختلف در صورت نیاز.

4-     برنامه ريزي و تعيين خط مشي فعاليت هاي فوق برنامه دانشگاه با همكاري معاونت دانشجويي و طرح هاي تحقيقاتي فرهنگي و سياسي با همكاري معاونت پژوهشي و برقراري پيوند سازنده و سودمند ميان استاد و دانشجو با همكاري معاونت آموزشي.

5-     شناخت و سازماندهي نيروهاي متعهد، دوستدار انقلاب و ولایت فقیه، و مستعد کشورهای مختلف برای استفاده­های فرهنگی و ... در سال­های پس از فارغ­التحصیلی.

6-     بررسی مستمرروند کارکرد دبیرخانه شناسنامه فرهنگی و شناسایی مشکلات موجود و در نهایت اتخاذ تصمیمات مناسب  برای رفع مشکلات.

7-    برنامه ­ریزی و اتخاذ تصمیم در راستای ایجاد زیرساخت­های لازم برای استفاده هرچه بیشتر از اساتید دانشگاه جهت تکمیل شناسنامه­ فرهنگی دانشجویان به طور مرتب و ترم به ترم.

8-    مطالعه گزارش تدوین شده از سوی اساتید دخیل در حوزه کار شناسنامه فرهنگی به صورت ترم به ترم و اتخاذ تصمیمات لازم جهت رفع نواقص (لازم به ذکر است که گزارش­ها همگی یک ماه پیش از پایان ترم به مدیر فرهنگی داده و مدیر فرهنگی پس از تجمیع و نیز طمیمه گزارش خود، آن را تسلیم شورا می­ نماید).

9-     برگزاری منظم و هدفمند اردوهای دانشجویی با رویکرد علمی، فرهنگی، سیاسی و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، امنیتی و اخلاقی اردویی

10-   سیاست­گذاری در حوزه امور ورزشی دانشجویان به فراخور نیازهای فردی آن­ها.

11-   در صورت لزوم همکاری با واحد سایت و روابط عمومی دانشگاه، و اتخاذ تصمیم جهت رفع مشکلات موجود، در راستای تأمین نیازهای سایت و فضای مجازی دانشگاه.

12-   برنامه­ ریزی جهت شرکت دانشجویان در مراسم­های خاصی که در دانشگاه­های دیگر به صورت مقطعی برگزار می­شود مانند مراسم اعتکاف دانشجویان و ....

13-   برنامه ­ریزی در خصوص فرستادن دانشجویان نخبه و متعهد در تابستان به کشورهای خودشان جهت تبلیغ و در صورت لزوم پرداخت حق­الزحمه به آن­ها پس از ارائه گزارش امور فرهنگی و امور بین­ الملل در خصوص بازده کار.

14-  برنامه­ ریزی جهت تزکیه محیط علمی و فرهنگی دانشگاه (اعم از کارمندی، استادی و دانشجویی) از افکار سکولاریستی، مادی­گرایی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی دانشگاه

15-  نشر افکار و آثار فرهنگی ناب انقلاب اسلامی و ایجاد بستر مناسب برای بسط روابط متقابل فرهنگی با دیگر کشورها به ویژه ملل اسلامی

16-  برنامه­ ریزی در راستای ترغیب افراد به انجام واجبات و مستحبات دین.

17-  تصمیم­گیری جهت اتخاذ رویکرد مناسب برای گسترش فرهنگ قرآن و اهل بیت (علیهم­السلام)

18-  برنامه­ ریزی جهت ایجاد فضای مناسب تبادل فرهنگ­های مناسب بین دانشجویان کشورهای مختلف.

*  تركيب اعضاي شورا:    

1-    رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا

2-    معاون دانشجويي و  فرهنگي به عنوان قائم­مقام رئیس شورا (که در غیاب رئیس، جلسه را اداره نماید)

3-    مدير فرهنگي (به­عنوان دبیر شورا)

4-    دو نفر عضو هيئت علمي به انتخاب رئيس دانشگاه از دو رشته مختلف (یک نفر حتماً روحانی باشد).

5-    نماينده هر واحد دانشگاهی و یا تشكل رسمي ذي­نفع با حق رأي در جلسه مربوط با انتصاب رئیس دانشگاه.

6-    دو نفر دانشجو از کشورهایی که بیشترین جمعیت­ دانشجو را در دانشگاه دارند.

7-    دیگر مسئولان و کارشناسان در صورت لزوم به جلسه دعوت می­شوند.

* ضوابط حاکم بر شورا:

1-جلسات شورا با حضور حداقل  دو سوم ازاعضای شورا رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضرین قابلیت اجرا دارند.

2-  تمامی مصوبات باید به امضاء تمامی اعضای شورا حتی افرادی که در جلسه حضور نداشته­ اند برسد.

3-  جلسات شورا هر ماه یک بار برگزار می­شود مگر اینکه با تشخیص رئیس شورا یا پیشنهاد دبیر شورا و فشردگی برنامه ­ها این جلسات به مدت کوتاه­تری تقلیل یابد.

4-  مدیر امور فرهنگی دبیرشورا بوده و وظیفه پیگیری تمامی مصوبات شورا را دارد مگر اینکه در مورد مصوبه ه­ای خاص این وظیفه به مجموعه و یا فرد دیگری واگذار شود.

5-  احکام تمامی اعضای شورا به امضاء رئیس شورا می­رسد.