اطلاعیه ویژه دانش آموختگان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام

اطلاعیه ویژه دانش آموختگان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام اداره کل امور دانش آموختگان معاونت بین الملل دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام، که مسؤلیت ارتباط و حمایت از دانش آموختگان دانشگاه در ابعاد مختلف فرهنگی و ادامه مطلب