Menu
previous arrow
next arrow
Slider

معرّفی مرکز آموزش زبان فارسی

 

مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی اهل بیت (علیهم السّلام) با هدف آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و به ویژه داوطلبان تحصیل در این دانشگاه  در سال 1391 تأسیس شد.

نمایه دروس آموزش زبان فارسی

 
0
تعداد کل واحد ها
0
ساعت آموزش

مقررات آموزشی زبان آموزان

 
شماره 1
زبان آموز موظف است در تمامی کلاسهای درس و سایر فعالیتهای آموزشی حضور فعال داشته باشد و به علت اهمیت و پیوستگی مباحث آموزشی، غیبت غیر موجّه به هیچ عنوان پذیرفته نیست. تبصره1: در صورت غیبت غیر موجّه به زبان آموز تذکر کتبی داده می شود. در صورت تکرار غیبت، تنبیه زبان آموز حسب تشخیص مرکز از کسر نمره تا حذف درس صورت می پذیرد. تبصره2: هرگونه حضور نیافتن در کلاس مشروط بر اخذ اجازه قبلی است. در صورتی که اخذ مجوز قبلی امکان پذیر نباشد، زبان آموز موظف است در اولین فرصت ممکن علت غیبت را کتباً با ضمیمه مدارک موجود به مرکز ارائه کند.
شماره 2
زبان آموزان موظفند هرگونه خروج از دانشگاه و یا سفر -حتی در ایام تعطیل- را با هماهنگی و اطلاع کارشناس مرکز انجام دهند.
شماره 3
انجام تکالیف درسی و تکمیل کتاب کار الزامی است.
شماره 4
نمرات آزمون های هفتگی و ماهانه در نمره ارزیابی ترم و مدرک آموزشی زبان آموز مؤثر است.
شماره 5
درصورت عدم پیشرفت در روند آموزشی، با طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه، زبان آموز اخراج خواهد شد.
شماره 6
در صورت انصراف زبان آموز از ادامه تحصیل، کلیه هزینه ها (اعم از خوابگاه، غذا، و....) از وی اخذ شده و مُهر خروج بر گذرنامه وی درج خواهد شد.
شماره 7
در صورتی که مشخص شود وضعیت زبان آموز با آنچه پیشتر در فرم ثبت نام دانشگاه تکمیل کرده است (وضعیت تاهل، مدرک،....) مغایرت دارد، به کمیسیون موارد خاص معرفی می شود.
Previous
Next