previous arrow
next arrow
Slider

معرّفی مرکز آموزش زبان فارسی

 

مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی اهل بیت (علیهم السّلام) با هدف آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و به ویژه داوطلبان تحصیل در این دانشگاه  در سال 1391 تأسیس شد.

نمایه دروس آموزش زبان فارسی

 
0
تعداد کل واحد ها
0
ساعت آموزش

مقررات آموزشی زبان آموزان

 

ارزشیابی تحصیلی

 

ارزیابی زبان آموزان با آزمون های هفتگی، ماهیانه و پایان ترم به صورت کتبی و شفاهی انجام می­ شود.

نمره امتحانات در هر درس به صورت یک عدد از صفر تا بیست تعیین می­شود.

حداقل نمره قبولی در هر ماده درسی نمره 12 است.

حداقل نمره قبولی در هر ماده درسی نمره 12 است.

تبصره1 : نمرات آزمون های هفتگی، ماهانه و میان­ ترم در نمره نهایی هر درس موثر است و 5 نمره از نمره پایانی درس به آن اختصاص خواهد داشت.

تبصره 2 : در صورت عدم اخذ حداقل نمره 12 در آزمون میان­ ترم، به زبان آموز تذکر کتبی داده می­ شود و زبان آموز موظف است تا پایان ترم نقاط ضعف خود را تقویت کند.

تبصره 3 : در صورتی که زبان آموز نتواند در آزمون پایان ترم هر درس نمره 12 کسب کند، در آن درس مردود محسوب می­ شود و حسب نظر رئیس مرکز، ملزم به تجدید آزمون یا تکرار آن درس است.

شرط گذراندن هر ترم و ورود به ترم بعد، کسب میانگین نمرات 12 است.

تبصره : در صورتی که زبان آموز میانگین 12 را کسب نکرده باشد، مشروط محسوب می­شود و ملزم به تجدید آزمون ها و کسب معدل 12 است.

در صورتی که زبان آموز نتواند در پایان ترم اول (پایه) به میانگین نمرات 10 برسد و ناتوانی زبان آموز در یادگیری زبان برای مرکز محرز شود، زبان آموز از مرکز اخراج می­ شود.

مجوز ورود به رشته ­های کارشناسی ارشد دانشگاه، کسب معدل نهایی 12 است.

  تبصره : نمرات کلیه دروس در سامانه آموزشی و کارنامه نهایی زبان آموز درج می­ شود. معدل نهایی دوره، میانگین نمرات هر سه ترم خواهد بود.

در پایانِ دوره، آزمون جامع زبان فارسی مبتنی بر چهار مهارت آموزش زبان برگزار می­ شود و بر اساس میانگین نمراتِ آزمون جامع، گواهی­نامه آموزش زبان فارسی صادر می­ شود.

 

در پایان دوره، آزمون جامع زبان فارسی مبتنی بر چهار مهارت آموزش زبان برگزار می شود و بر اساس میانگین نمرات آزمون جامع، گواهی نامه آموزش زبان فارسی صادر می شود.

تبصره : صدور گواهی نامه با توجه به نتیجه آزمون جامع بر اساس سطوح زیر انجام می پذیرد: