دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ریاست دانشکده

 
  • نام و نام خانوادگی : دکتر محمد امامی پور
  • تحصیلات : دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
  • مرتبه دانشگاهی : استادیار
  • پست الکترونیک : emami@abu.ac.ir
  • دریافت رزومه

رشته ها

 

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی را بیشتر بشناسید

حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی ....
بیشتر بخوانید

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی را بیشتر بشناسید

حقوق جزا در مفهوم امروزی‌ آن، رشته ای نظام مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد، که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی....
بیشتر بخوانید

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی را بیشتر بشناسید

ادبیّات آئینه فرهنگ و تمدّن هر ملّت است و بسیاری از وجوه زندگی انسان نظیر شیوه ی معیشت، طرز فکر، عقاید و آرای مذهبی و اخلاقی، آداب و رسوم و مانند ....
بیشتر بخوانید

اعضای هیأت علمی

 

دکتر محمد امامی پور

مدیر گروه

گروه حقوق خصوصی

دکتر اسفندیار صفری

عضو هیأت علمی

گروه حقوق خصوصی

دکتر سلمان عمرانی

مدیر گروه

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر امید رستمی غازانی

عضو هیأت علمی

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر مسلم نادعلی زاده

مدیر گروه

گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر میثم حنیفی

عضو هیأت علمی

گروه زبان و ادبیات فارسی