عناوین پایان نامه های رشته حقوق جزا و جرم شناسی

در این بخش لیست دانشجویان فارغ التحصیل رشته حقوق جزا و جرمشناسی به همراه عناوین پایان نامه دانشجویان ، نام اساتید راهنما و مشاور و اطلاعات دیگری همچون چکیده برخی پایان نامه ها در ادامه مطلب قرار گرفته است .


 

عناوین پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

دانشجو

راهنما

مشاور

داور

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

چکیده

۱

سید احمد بحرانی

دکترقربان نیا

دکترشمس

دکترهاشمی

۸۷/۰۶/۲۴

تروریسم در حقوق بین الملل  و نظام حقوقی عراق

 

۲

خلیل الله حبیبی

خانم دکتر قناد

دکتر رمضانی

دکتر نجفی ابرندآبادی

۸۸/۰۸/۰۳

پول شویی و سیاست تقنینی افغانستان و ایران در قبال آن

 

۳

عزیز الله فصیحی

دکتر امیدی

دکتر داورزنی

دکتر ساقیان

۸۹/۰۱/۱۵

ارزیابی شهادت در دعوای کیفری از منظر حقوق افغانستان و ایران

 

۴

روح الله اکبری

دکتر رحمدل

دکتر رمضانی

دکتر دلیر

۸۹/۰۲/۰۱

سیاست جنایی تقنینی و اجرایی افغانستان و ایران در قبال مواد مخدر

 

۵

عبدالملک وحیدی

دکترزینالی

دکترعلامه

دکتر نجفی

۸۹/۰۲/۰۳

سیاست جنایی و تقنینی افغانستان در قبال بزه دیدگی اطفال در پرتو اسناد بین المللی و سازمان کنفرانس اسلامی

 

۶

خادم حسین حبیبی

دکترشاملو

دکترهاشمی

دکتر سلمان عمرانی

۸۹/۰۴/۰۲

مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق جزایی ایران وافغانستان

 

۷

سید علی مدد موسوی

دکتر شهلا معظمی

دکتر غلامرضا پیوندی

دکتر نجفی ابرندآبادی

۸۹/۰۴/۰۷

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و افغانستان در قلمرو بزهکاری اطفال

 

۸

عبدالله تراوری

دکترنجفی

دکترابراهیمی

دکتر سلمان عمرانی

۸۹/۰۵/۱۵

مطالعه تطبیقی تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، مالی و فرانسه

 

۹

غلامحسین قربانی

دکترشاملو

دکتررحمدل

دکترساقیان

۸۹/۰۸/۰۶

فرض برائت،مبانی و جلوه های  آن در نظام کیفری ایران و افغانستان

 

۱۰

علیرضا عالمی

دکترمیرخلیلی

دکتربرجی

دکترشاهچراغی

۸۹/۰۸/۱۳

هگرایی و واگرایی مذهب جعفری و حنفی در اجرایی حدود

 

۱۱

ذاکر حسین رضایی

دکتر مهدی ساقیان

دکترغلام حیدر علامه

دکتر دلیر

۸۹/۰۸/۲۴

حق دفاع متهم در فرایند کیفری با تکیه بر اسناد سازمان ملل و نظام حقوقی افغانستان

 

۱۲

حیدر العمر

دکتر نوبهار

دکتر رمضانی

دکتر سلمان عمرانی

۸۹/۱۰/۲۰

شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و عراق

 

۱۳

محمد عارف احمدی

دکتر نوبهار

دکتر رایجیان اصل

دکتر موذن زادگان

۸۹/۱۲/۲۱

جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران

 

۱۴

لیاقت علی عالمی

الوالفتح خالقی

دکتر نوبهار

دکتربهره مند

۸۹/۱۲/۲۱

مطالعه جرم قاچاق انسان در حقوق ایران و افغانستان در پرتو اسناد و مقررات بین المللی

 

۱۵

معصومه نورمحمدی

خانم دکتر اسدی

دکتر علامه

دکتر نجفی ابرندآبادی

۸۹/۱۲/۲۱

سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال بزه دیدگی زنان در پرتو اسناد بین المللی و سازمان کنفرانس اسلامی

 

۱۶

محمد اخلاقی

دکتر نوبهار

دکتر علامه

دکتر برهانی

۸۹/۱۲/۲۳

رویکرد اقتصادی به نظام عدالت کیفری در سیاست جنایی افغانستان

 

۱۷

سید جمال الدین جوزجانی

دکتر شاملو

دکتر تدین

دکتر علامه

۸۹/۱۲/۲۳

مبانی جرم انگاری، جرایم سازمان یافته فراملی در اسناد سازمان ملل و حقوق افغانستان

 

۱۸

سید جاهد نعمتی

دکتر نوبهار

دکتر شاملو

دکتر برهانی

۸۹/۱۲/۲۴

نقش شریعت در جرم انگاری در نظام حقوقی افغانستان با تکیه بر تجربیات جمهوری اسلامی ایران

 

۱۹

همت علی عرفان

دکتر شهرام ابراهیمی

دکتر پاکنهاد

دکتر امینی زاده

۹۰/۰۲/۱۴

پیشگیری از بزهکاری اقتصادی(مطالعه موردی ایران و افغانستان)

 

۲۰

خادم حسین رحیمی

دکتر غلامی

دکتر فرجیها

دکتر کوشکی

۹۰/۰۶/۲۹

جلوه های مشارکت مردمی حل و فصل اختلافات کیفری در افغانستان

 

۲۱

روح الله ژکفر

دکتر عمرانی

 

دکتر امامی پور

۹۰/۰۹/۱۰

Contemporary Critical Criminologyترجمه کتاب

 

۲۲

سید آقا موسوی نژآد

دکتر عمرانی

 

دکتر کوشکی

۹۰/۱۰/۰۴

مطالعه تطبیقی جرم قاچاق مواد مخدر در حقوق ایران و افغانستان در پرتو رهنمودهای اسناد بین المللی

 

۲۳

صدیق دانش

دکتر کوشکی

 

دکتر عمرانی

۹۰/۱۲/۱۸

سیاست کیفری افغانستان در قبال تروریسم

 

۲۴

محمد شریف طیبی

دکتر محسن برهانی

دکتر علی صابرتولایی

دکتر سلمان عمرانی

۹۰/۱۲/۲۳

جلوه های پیامدگرایی مجازاتها در حقوق کیفری افغانستان

 

۲۵

محمد رضا فرهنگ

دکتر بهزاد رضوی فرد

 

دکترمحمد یکرنگی

۹۰/۱۲/۲۴

اصل اصلاح سرزمینی در حقوق کیفری افغانستان و تعارض آن با قعطنامه ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت

 

۲۶

رحمت الله ادیب

دکتر عمرانی

 

دکتر کوشکی

۹۰/۱۲/۲۵

بزهکاری اطفال در حقوق افغانستان

 

۲۷

احمد علامه زاده

دکتر احمد  رمضانی

دکتر حمید بهره مند بک نظر

دکتر کوشکی

۹۱/۰۳/۰۳

سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اداری

 

۲۸

عمار یاسر همدانی

دکتر سید حسین هاشمی

 

دکتر رضا زهروی

۹۱/۱۰/۱۶

مسئولیت کیفری اطفال در اسناد بین المللی، مذاهب خمسه و حقوق پاکستان

 

۲۹

ابن شاه

دکتر محمد یکرنگی

 

دکتر بهزاد رضوی فرد

۹۲/۰۹/۰۹

حقوق و تکالیف دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی

 

۳۰

محب الله ظفرنژاد

دکترحسن عالیپور

 

دکتر سلمان عمرانی

۹۲/۱۱/۲۴

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی افغانستان و ایران

 

۳۱

عبدالواحد علیزاده

دکتر محمد یکرنگی

 

دکتر حمید الهوئی نظری

۹۲/۱۱/۳۰

بررسی جنایات یک و نیم قرن اخیرافغانستان در پرتو جرم نسل کشی

 

۳۲

علی دریاب نظری

دکتر محمد یکرنگی

 

دکتر سلمان عمرانی

۹۲/۱۲/۱۴

دفاع مشروع در حقوق کیفری افغانستان، ایران و دادگاه کیفری بین المللی

 

۳۳

محمد یاسین مطهر

دکتر کاظم کوهی اصفهانی

 

دکتر محمد هادی توکل پور

۹۳/۰۶/۱۳

مطالعه تطبیقی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری افغانستان و ایران

 

۳۴

مونسه مهدوی

دکتر حسین قاضی زاده

 

دکتر عطوف

۹۳/۰۶/۱۳

موانع تعقیب دعوای عمومی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

 

۳۵

شکوفه جلال

دکتر قاضی زاده

 

دکتر جمال الدین حسین زاده

۹۳/۰۷/۱۷

بررسی اکراه، اجبار و اضطرار در قوانین جزایی افغانستان و ایران

 

۳۶

مریم رحمانی

دکتر سلمان عمرانی

 

دکتر حسین قاضی زاده

۹۳/۰۷/۰۸

بررسی تطبیقی عوامل سقوط مجازات در حقوق جزای افغانستان و ایران

 

۳۷

محمد طاهر دانشجو

دکتر کاظم کوهی اصفهانی

 

دکتر امیرمحمد پرهام فر

۹۳/۰۸/۱۵

بررسی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری در نظام جزایی افغانستان و ایران

 

۳۸

سید حیدر شاه موسوی

دکتر رضا زهروی

 

حجه الاسلام محمدحسین فضائلی

۹۳/۱۱/۱۶

بررسی تطبیقی همجنسگرایی در فقه امامیه و فقه حنفی

 

۳۹

حنیف الله قاری زاده

دکتر سلمان عمرانی

 

دکتر امیر محمد پرهام فر

۹۳/۱۰/۰۳

استقلال قضائی در نظام حقوقی افغانستان، اسلام و اسناد بین المللی