مدیر گروه حقوق خصوصی

جناب آقای دکتر محمد امامی پور

سمت مدیر گروه حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) را بعهده دارند .

شرح سوابق علمی و پژوهشی ایشان در ادامه مطلب آمده است.

...ادامه مطلب

چاپایمیل

معرفی رشته حقوق خصوصی

حقوق خصوصي از قديمي‌ترين رشته‌هاي دانش حقوق و اساس بسياري از رشته‌هايي است كه در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شود، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود.
بر پايه اين تقسيم‌بندي كليه رشته‌هاي مرتبط با حقوق داخل ...

... ادامه مطلب

چاپایمیل

اهداف راه اندازی رشته حقوق خصوصی

هدف از این دوره تربیت کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی است از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و بینش حقوقی دانش آموختگان دوره کارشناسی، توأم با آموزش روش تحقیق و تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی است .

آشنا ساختن دانشجویان کشورهای اسلامی با موضوعات فوق و آماده شدن برای تدریس در مراکز علمی کشور خود از مهمترین اهداف ایجاد این رشته است.

چاپایمیل