مدیر گروه حقوق خصوصی

جناب آقای دکتر محمد امامی پور

سمت مدیر گروه حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) را بعهده دارند .

شرح سوابق علمی و پژوهشی ایشان در ادامه مطلب آمده است.

...ادامه مطلب

چاپایمیل

معرفی رشته حقوق خصوصی

حقوق خصوصي از قديمي‌ترين رشته‌هاي دانش حقوق و اساس بسياري از رشته‌هايي است كه در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شود، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود.
بر پايه اين تقسيم‌بندي كليه رشته‌هاي مرتبط با حقوق داخل ...

... ادامه مطلب

چاپایمیل

طول دوره تحصیل در رشته حقوق خصوصی

دوره کارشناسی ارشد ( ناپیوسته ) حقوق حداقل چهار نیمسال تحصیلی ( دوسال ) و حداکثر پنج نیمسال تحصیلی ( با پایان نامه ) است و هر دانشجو باید 32واحد ( با احتساب واحدهای پایان نامه ) طبق برنامه تنظیمی بگذراند. کلیه دانشجویان موظف هستند دروس جبرانی را نیز بگذرانند.

شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) حقوق خصوصی:
کسانی می توانند داوطلب ورود به دوره کارشناسی ارشد ( ناپیوسته ) گردند که دارای شرایط زیر باشند :

  • 1- دارا بودن گواهی نامه کارشناسی رشته حقوق یا معادل آن از کشورهای دیگر به تشخیص مراجع صلاحیتدار.
  • 2- پذیرفته شدن در امتحان ورودی .

چاپایمیل

  • 1
  • 2