معرفی رشته عرفان اسلامی (از زیر مجموعه الهیات و معارف اسلامی)

دانشگاه اهل بیت (علیهم السلام) با هدف آموزش دانشجویان غیر فارسی زبان در حوزه علوم و معارف اسلامی فعالیت می کند . از آنجا که عرفان اسلامی یکی از حوزه های مهم علمی در معارف اسلامی به شمار می رود و در طی قرون مختلف با برداشت های مختلف بدان نگریسته شده که البته با آسیب های فراوان هم روبرو بوده است ،ضرورت دارد که این رشته بدور از همه آسیب ها و با تبیین ابعاد آن از منظر قرآن ،روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام به دانشجویان غیرفارسی زبان آموزش داده شود.

برخی از ضرورت های طراحی دوره عبارتند از:

 • جایگاه عرفان اسلامی و گستردگی و تنوع آن
 • نیاز انسان معاصر به معنویت و ترویج معنویت های کاذب و انحرافی
 • وجود قرائت های انحرافی از عرفان اسلامی در قالب تصوف
 • عرفان نظری و پیوند آن با دیگر علوم اسلامی همچون فلسفه اسلامی
 • تأثیر عرفان اسلامی در هنر اسلامی
 • پیوند عرفان اسلامی با برخی علوم دیگر از جمله روان شناسی

چاپایمیل

اهداف گروه عرفان اسلامی

 • تربیت محقق در حوزه عرفان اسلامی که بتواند در منطقه خود مبلغ عرفان اسلامی باشد
 • کمک به توسعه و نشر معارف اصیل اسلامی
 • شناخت سیره عملی اهل بیت علیهم اسلام
 • آشنایی با چهره های شاخص عرفان اسلامی در عصر حاضر بویژه حضرت امام خمینی (ره)
 • توسعه و ارتقای آگاهی و دانش در مناطق مختلف جهان در زمینه عرفان نظری و عملی و اخلاقی
 • تربیت افراد متخصص در حوزه عرفان اسلامی
 • انجام پژوهش های بنیادی در حوزه عرفان اسلامی

چاپایمیل

 • 1
 • 2