معرفی رشته فلسفه و کلام اسلامی

دوره‌ى كارشناسى ارشد رشته‌ى كلام اسلامى، عبارت است از مرحله‌اى كه فراگيران علاوه بر آشنايى با دروس عمومی و دروس تخصّصى رشته‌ى مربوط با برخى از دروس تخصّصى رشته ى فرق و مذاهب اسلامى نیز آشنا می شوند و مجموعه‌اى هماهنگ از فعاليت‌هاى پژوهشى و آموزشى را انجام مى‌دهند ، و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد در آن رشته می گردند .

اهداف كلّى دوره

 • ـ تربيت متكلم و كارشناس مسايل كلامى؛
 • ـ آشنا ساختن دانش پژوهان با مهم‌ترين مكاتب كلام اسلامى؛
 • ـ آشنا ساختن فراگيران با متون اصلى كلام اسلامى؛
 • ـ آشنايى با تاريخ و آموزه ها و انديشه هاى فرق و مذاهب
 • ـ اطلاع از ويژگى هاى هر يك از فرق و مذاهب
 • - آشنايي با ميراث كلامي شيعه
 • ـ تربيت مبلغ در حوزه كلام اسلامى
 • ـ تربيت فراگيران مستعد براى ورود به دوره‌ى دکتری .

چاپایمیل

اهداف آموزشی گروه فلسفه و کلام اسلامی

 • ـ ايجاد زمينه‌ى تعالى باورهای اعتقادی و معنوى فراگيران؛
 • ـ توجّه آموزشی به آسیبها ونيازهای کلامی منطقه‌اى با اختصاص درصدى از زمان واحدها به آن؛
 • ـ ایجاد توانائی برنقد و مناظره و ارزيابى گرايش‌هاى گوناگون و پاسخگويى به پرسش‌ها و شبهات جديد در زمينه كلام اسلامى؛
 • ـ تربيت مبلّغ در زمينه ى اسلام و مكتب اهل بيت(عليهم السلام)
 • ـ تربيت كارشناس در زمينه ى کلام اسلامی ؛
 • ـ توجّه به ديدگاه تقريبى بين مذاهب اسلامى با تاكيد بر مبانى و معارف اهل بيت (ع) در رشته فوق؛
 • ـ اهتمام به تقويت روحيه تحقيق در دانش پژوه با اختصاص حداقل 20% زمان واحدها (علاوه بر رساله‌ی علمی) به كار پژوهشى؛

چاپایمیل

 • 1
 • 2