عنوان نشریه: اضواء الحکمة

صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)
مدیر مسئول: دکتر سیّد ابوالحسن مخزن موسوی
زمینه: علوم انسانی
گستره: سراسری
زبان: فارسی, انگلیسی, عربی
نوع رسانه: فصلنامه
گرایش: تخصصی
مخاطبان: جوانان
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۹۲/۲۶۲۰۰
تلفن: ۲۲۴۴۹۲۹۷
نمابر: ۲۲۴۴۹۳۰۰
وب سایت: WWW.ABU.AC.IR
کد پستی: ۱۹۵۵۸۸۳۱۳۳
موقعیت: ایران، تهران: بزرگراه ارتش- ابتدای شهرک ابوذر - پلاک ۳۵
 

چاپایمیل