معاونت آموزشی و پژوهشی :
1.برنامه ­ريزي، سازمان­دهي، هدايت و نظارت بر اجراي دقيق برنامه­ ها، آئين­ نامه­ ها، و مقررات آموزشي و فرهنگي مرکز؛
2.نظارت بر كليه برنامه­ ها و فعاليت­هاي آموزشي، فرهنگي و دانشجويي مرکز و ارائه پيشنهادهاي لازم به شوراي مرکز؛
3.برنامه­ ريزي و نظارت بر اجراي فعاليت­ها و برنامه­ هاي دوره­ هاي تحصيلات تكميلي مرکز، گسترش آنها و نظارت بر حسن اجراي مقررات و آئين­نامه­ هاي مربوط؛
4.تنظيم دستور جلسات و اداره شوراهاي تحصيلات تكميلي، آموزشي، دانشجويي و فرهنگي؛
5.نظارت و مشاركت در جهت انتخاب كادر آموزشي و فرهنگي، جذب هيئت علمي آموزشي مرکز، تشخيص صلاحيت علمي مدرسان و سنجش و ارزشيابي نحوه تدريس آنان؛
6.نظارت بر ارزشيابي آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان؛
7.ارزيابي فعاليت­هاي آموزشي و فرهنگي مرکز، به منظور بهينه سازي برنامه­هاي آموزشي و فرهنگي؛
8.ايجاد ارتباط با وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري در زمينه امور آموزشي و فرهنگي؛
9.برنامه­ ريزي و اجراي برنامه­ ها در زمينه استفاده از روش­ها و تكنولوژي آموزشي نوين؛
10.همكاري در تشكيل سمينارهاي آموزشي و فراهم آوردن امكانات شركت اعضاي هيئت علمي مرکز در كنفرانس­ها و سمينارهاي داخل و خارج؛
11.ايجاد هماهنگي بين فعاليت­هاي مربوط به واحدهاي تحت نظر و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود؛
12.برنامه ريزي در زمينه توسعه كمي و كيفي رشته­ هاي تحصيلي، مواد درسي، سرفصل­ها و پيش نيازهاي لازم جهت ارتقاي كيفيت آموزشي؛
13.ارائه گزارش­هاي دوره­اي به رئيس مرکز در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي زيرنظر در صورت نياز؛
14.ابلاغ سقف موظفي تدريس اعضاي هيئت علمي به مديريت­هاي مربوط در هر نيمسال مطابق ضوابط و مقررات.


پژوهش :