سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

 

دکتر محسن زنگنه    شماره تماس: 9-22449297(009821) داخلی 102 و 103

مدرک تحصیلی: دكتري

اقتصاد اسلامی

 

 

چاپایمیل