دوره های دانش افزایی

پایه: دوره آموزشی پایه، طی یک دوره چهارماهه، مشتمل بر 30 ساعت آموزشی در هفته تعریف می شود. کلاس ها بر پایه چهار مهارت اصلی: خوانداری، نوشتاری، شنیداری و قواعد زبان طراحی و برگزار می شوند. در پایان این دوره ی آموزشی، زبان آموزان می توانند بسته به قدرت فراگیری و مدیریت شخصی زمان آموزش، با درصدی بالا، علی الخصوص بر مکالمه ی زبان فارسی مسلط شوند. پس از پذیرش در آزمون جامع فارسی، امکان ورود به مرحله ی رسمی تبدیل از مرحله ی زبان آموزی به دانشجویی تحقق یافته و بر اساس قوانین دانشگاه اهل بیت (ع)، مجوز ثبت نام و انتخاب رشته در این دانشگاه را اخذ می نمایند.

تکمیلی: دوره آموزشی تکمیلی، دوره ی کوتاه مدتی است که بر اساس نیازسنجی صورت گرفته از زبان آموزان پس از گذراندن آزمون جامع فارسی تشکیل می شود. بر این اساس، زبان آموزانی که قادر به کسب حد نصاب نمره ی آزمون نشده اند ضمن ثبت نام مشروط در رشته ی تحصیلی مربوطه، موظف به شرکت در کلاس های این دوره هستند.  مبنای طرح درسی این کلاس مطابق با نقاط ضعف و قوت زبان آموزان برنامه ریزی می شود.

تربیت مربی: دوره آموزشی تربیت مربی، با هدف ترویج زبان فارسی و تبلیغ علوم اسلامی، از دانشجویان مستعد و علاقه مند به تدریس زبان فارسی در کشور هدف (کشور خود)، دعوت می نماید با ثبت نام در این دوره با روش های تدریس زبان فارسی از مبتدی تا پیشرفته آشنا شوند. در جامعیت این دوره ی سه ماهه می توان به آشنایی با ادبیات فارسی اعم از نظم و نثر و تاریخ و قواعد کلی و کاربردی زبان اشاره کرد. این دوره با دعوت از اساتید بنام و فعال در حوزه ی آموزش زبان فارسی بر غنای خود می افزاید. پس از پایان دوره به پذیرفته شدگان گواهی تاییدیه رسمی از سوی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) و مرکز زبان فارسی اعطا می شود.

چاپایمیل