رشته های تحصیلی

نظر به اينكه نشر تعاليم اهل بيت (ع) و تربيت دانشجويان و پژوهشگران اسلامی از مهمترين اهداف اين دانشگاه مي باشد، رشته هاي ايجاد شده در راستاي تحقق همين اهداف طراحي و اجراء مي شوند. در حال حاضر بین المللی اهل بيت (ع) در رشته هاي تاريخ اسلام ، حقوق خصوصي ، حقوق جزاء و جرم شناسي ، کلام اسلامی و عرفان اسلامی، اقتصاد اسلامی، روابط بین الملل و زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد به پذيرش دانشجو اقدام می نماید و بر اساس نياز مناطق مختلف جهان رشته هاي جديد را داير خواهد نمود . تمام یا بخشی از رشته های آموزشی این مرکز ممکن است بصورت آموزش محور برگزار شود که در این صورت بجای پایان نامه، 4 واحد سمینار در 2 نیمسال ارائه خواهد شد. این مرکز در نظر دارد طی دوره 5 ساله توسعه رشته ها ، یازده رشته جدید دایر نماید که رشته روابط بین الملل در مرحله اول ایجاد خواهد شد .