• عناوین پایان نامه های حقوق خصوصی

عناوين پايان نامه هاي رشته حقوق خصوصي

در این بخش لیست دانشجویان فارغ التحصیل رشته حقوق خصوصی به همراه عناوین پایان نامه دانشجویان ، نام اساتید راهنما و مشاور و اطلاعات دیگری همچون چکیده برخی پایان نامه ها در ادامه مطلب قرار گرفته است .

 

 

عناوين پايان نامه هاي دفاع شده كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

ردیف دانشجو راهنما مشاور عنوان پایان نامه
1

حيات الله حيات

دکترمحقق داماد

دکترقربان نیا

بررسی تطبیقی(اختیار طلاق) در قانون مدنی ایران و افغانستان

2

علي راستين

دکترقنواتی

دکترسیمائی

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین المللی 1980

3

بشير احمد خالقيار

دکترقربان نیا

دکترالفت

معاملات صغیر در حقوق افغانستان و ایران

4

ميرزا رفعت

دکترامامی پور

دکترحکیمیان

مدیران شرکتهای سهامی در نظامهای حقوقی ایران و افغانستان

5

حميد الله فرهمند

دکترجعفرزاده

دکترمحمدی

موجبات فسخ عقد در حقوق ایران و افغانستان

6

اسدالله رادمند

دکترقنواتی

دکترقربان نیا

بررسی عقد استطناع در حقوق افغانستان

7

هاشم احمدي

دکترآذربایجانی

دکتر امامی پور

مطالعه تطبیقی دادرسی مدنی در مرحله نخستین در حقوق ایران و افغانستان

8

عبد الخالق قاسمي

دکتروحدتی

دکترامامی پور

مسئولیت مدنی قرارددادی در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

9

عبدالحسين رسولي

دکتروحدتی

دکترحکمت نیا

مبانی محدودیت اصل آزادی قراردادی و قلمرو آن در حقوق افغانستان

10

ابراهيم رضائي

دکترقنواتی

دکترالفت

حقوق مالی زوجه در حقوق افغانستان و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

11

محمد تقي مغربي

دکترشیروی

دکترامامی

حمایتهای قانونی از سرمایه گذاری خارجی در حقوق افغانستان در مقایسه با حقوق ایران و مالزی

12

امین محسنی

دکتر سید فاطمی

دکتر ناصرقربان نیا

مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر افغانستان

13

سید جاوید نجفی زاده

دکتر شیروی

دکترطوسی

بررسی تطبیقی شرکت تجاری با مسئولیت محدود در حقوق ایران و افغانستان

14

بسم الله صفدری

دکتر امامی پور

 

انتقال خطر در حقوق افغانستان و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین اللملی کالا 1980 وین

15

محمد اسحق رحیمی

دکتر امامی پور

 

ایفای تعهد قراردادی در نظام حقوق افغانستان

16

عید محمد فلاح

دکترفضائلی

 

خیار شرط در نظام حقوقی افغانستان

17

عبد الواحد حقیقت

دکتر بصیری

 

بررسی عیوب اراده با تاکید بر قانون مدنی افغانستان

18

ذاکر حسین سلطانی

دکتر عبدالحسین شیروی

 

جنبه های حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او. تی) با تاکید بر حقوق افغانستان

19

اسماعیل حکیمی

دکتر ناصر قربان نیا

سید عبد المطلب احمد زا

بررسی تطبیقی حقوق زنان در کنوانسیون رفع اشکال تبعیض از زنان و قوانین افغانستان

20

محمد شریف پناهی

دکتر ساردویی

 

بررسی ضمان غاصب حقوق افغانستان با نگرش در حقوق ایران

21

عبد الواحد افضلی

دکتر ساردویی نسب

 

شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بین اشخاص و دولت(افغانستان)

22

نادر محسنی

دکتر امامی پور

 

وضع حقوقی شرکت های خارجی در افغانستان

23

محمد عرفانی

دکتر محمد امامی پور

 

بررسی تطبیقی فرجام خواهی بین ایران و افغانستان در امور مدنی

24

صفورا قاسمی

دکتر روشن

 

ریاست برخانواده و سوء استفاده از حقوق ناشی از آن

25

محمد صالحی

دکتر محمد امامی پور

 

مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای در حقوق افغانستان با توجه به کنوانسیونcmr

26

عبدالله عطایی

دکتر محمد امامی پور

 

تابعیت در حقوق افغانستان(اصول،روشها، شرایط و آثار تحصیل آن)

27

سید جواد سجادی

دکتر امامی پور

 

معامله با حق استرداد

28

محمد امین زکی

دکتر عباس طوسی

 

بررسی تعیین قلمرو اختیارات نمایندگی قراردادی و آثار آن در حقوق ایران و افغانستان

29

محمد طاهر طاهری

دکتر قربان نیا

دکتر الفت

راههای پیشگیری و رفع بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در حقوق افغانستان»

30

حبیب الله آزاد

دکتر امامی پور

 

بررسی معاملات ممنوع مدیران شرکت های تجاری در حقوق افغانستان

31

محمد مهدی خرم

دکتر امامی پور

 

موافقت نامه داوری تجاری با تاکید بر حقوق افغانستان

32

سید عباس حسینی

دکتر شرافت پیما

 

شیوه های جبران خسارت غیر قراردادی در حقوق افغانستان

33

محمد جوادی

دکتر دارایی

 

مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر

34

عبدالخالق محمدي

دكتر امامي پور

 

ولايت در عقد ازدواج از منظر فقه و حقوق افغانستان

35

محمد محسن رضايي

دكتر امامي پور

 

بيمه در حقوق افغانستان

36

فیض محمد فهیمی

دکتر امامی پور

 

حقوق زوجه و نحوه برخورداری از آن در حقوق افغانستان

37

علي محمد مظفري

دكتر جدي

 

عوامل موجهه مسئولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان

38

سمیه هزاره

دکتر فضائلی

 

بررسی ارث زوجین از دیدگاه فقه حنفی و امامی

39

مرضیه جعفری

دکتر جدی

 

ازدواج با بیگانگان

40

حسن جعفری

دکتر امامی پور

 

تعیین سبب مسئول در فرض اجتماع اسباب با تکیه بر نظام حقوقی افغانستان

41

صغری هاشمی

دکتر امامی پور

 

مسئولیت مدنی پزشک در نظام حقوقی ایران و افغانستان

42

صبا جاويد

دكتر سهيل جدي

 

بررسي تطبيقي طلاق قضائي در حقوق ايران و پاكستان

43

یزدان علی راسخ

دکتر فضائلی

 

تشریفات و آثار اسناد رسمی در حقوق ایران و افغانستان

44

حفیظ الله طالبی

دکتر سهیل جدی

 

مسئولیت امضاء کنند گان اسناد تجاری در نظام حقوقی افغانستان و ایران

45

فاطمه حسینی

دکتر سهیل جدی

 

مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق افغانستان و ایران

46

حميده نادري

دکتر امامی پور

 

بررسی تطبیقی احکام غیابی در حقوق افغانستان

47

ضیاءحسین یوسفی

دکتر امامی پور

 

حق اختراع و اکتشاف در افغانستان

48

محمد امان عطایی

دکتر سهیل جدی

 

مبانی مسئولیت مدنی در فقه و قانون مدنی افغانستان

49

کبری حسینی

دکتر سهیل جدی

 

عوامل معافیت از مسئولیت قراردادی در حقوق افغانستان و ایران

50

شکریه حسینی

دکتر فضائلی

 

بررسی خواستگاری و نامزدی در فقه و حقوق افغانستان

51

معصومه عبداللهی

دکتر فضائلی

 

بررسی نقش قبض در عقود در حقوق ایران و افغانستان با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا

52

سید هابیل موسوی

دکتر سهیل جدی

 

بررسی تطبیقی انتخاب و جرح داور در نظام حقوقی افغانستان و ایران

53

محبوبه شیرمحمدی

دکتر سهیل جدی

 

حدود مداخله دادگاه در نهاد داوری

54

محدثه موسوی هاشمی

دکتر محمد امامی پور

 

تبدیل و فروش عین موقوفه در حقوق ایران و افغانستان

55

غلامرضا میرزاده

دکتر محمد امامی پور

 

نوآوری قانون شرکت های تضامنی در حقوق افغانستان

56

آمنه حسینی

دکتر سهیل جدی

 

مسئولیت مدنی وکیل در نظام حقوقی افغانستان و ایران

57

سید یدالله گوهری

دکتر محمد امامی بور

 

تعهدات وکیل در حقوق افغانستان و تطبیق با فقه امامیه

58

غلام مصطفی احمدی

دکتر محمد امامی پور

 

قراردادهای تامین مالی  پروژه در حقوق افغانستان

59

خدیجه هاشمی

دکتر محمد امامی پور

 

مبنا،ماهیت و آثار خیار در قانون مدنی افغانستان و ایران

60

زمان مرادی

دکتر محمد امامی پور

 

مطالعه تطبیقی حقوق و وظایف دارنده چک (نظام های حقوق ایران، افغانستان و کنوانسیون ژنو1931

 

چاپایمیل