زمان پذیرش

  1. ثبت درخواست در سامانه پذیرش (جامع) دانشگاه در 9 ماه سال امکان پذیر بوده و دانشجو می تواند با رعایت ضوابط مربوطه درخواست خود را در سامانه پذیرش(جامع) دانشگاه ثبت نماید.

  2. متقاضیان فارسی زبان برای تحصیل در نیم سال اول سال تحصیلی، می بایست درخواست خود را حد فاصل ماه های فروردین(حمل) تا پایان آذر ماه(قوس) سال قبل در سامانه پذیرش(جامع) ثبت نموده باشند. پرونده این متقاضیان در ماه های دی، بهمن و اسفند توسط شورای جذب مورد بررسی قرار گرفته و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود. ورود متقاضیان به دانشگاه 2 ماه قبل از شروع نیم سال اول جهت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزشی و فرهنگی می باشد.

 3. متقاضیان غیر فارسی زبان برای تحصیل در نیم سال اول سال تحصیلی، می بایست درخواست خود را حد فاصل ماه های ژانویه تا پایان سپتامبر سال قبل در سامانه پذیرش (جامع) ثبت نموده باشند. پرونده این متقاضیان در ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر توسط شورای جذب مورد بررسی قرار گرفته و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود. ورود این متقاضیان به دانشگاه 6 ماه قبل از شروع نیم سال تحصیلی اول جهت گذراندن دوره آموزش زبان فارسی می باشد.

 

 

چاپایمیل