• معاونت بین الملل
  • امور دانش آموختگان

امور دانش آموختگان

 

 

 

 

دانش‌ آموختگان دانشگاه، حاملان ‌فرهنگ‌ اسلامي‌ و معارف‌ غني‌ مكتب‌ اهل‌‌بيت در اقصي‌ نقاط‌ عالم هستند. هم‌ اكنون، بيش از 200 دانش‌آموخته‌‌ی دانشگاه ‌‌در کشورهای مختلف دنيا، نام ‌اسلام ‌و فرهنگ‌ اهل‌ بيت را در مراكز علمي‌ و فرهنگي‌ جهان‌ بلند آوازه ‌نموده‌اند كه‌ توفيقات روزافزون موفقیت آنان در بسياري‌ از عرصه‌ها و فعاليت‌هاي‌ بين‌ المللي ‌مشهود است.‌ دانشگاه براساس رسالت‌ نهايي‌‌ خود، كه‌ همانا ترويج ‌اسلام ‌ناب ‌محمدی است‌، هيچگاه، ‌از اين ‌ظرفيت‌ عظيم غافل‌ نبوده، اهداف‌ و برنامه‌هاي ‌گوناگوني را براي‌ دانش‌ آموختگانش پی می‌گیرد. در حال حاضر دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام دانش آموختگانی از 9 کشور جهان دارد که شامل:

چاپایمیل