اعتبار مدرک دانشگاه در ایران و سایر کشورها

مدارک صادر شده از دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و نام دانشگاه در فهرست‌های فارسی و انگلیسی دانشگاه های غیر انتفاعی در وب‌سایت وزارت علوم موجود است.

همچنین مدرک دانشگاه در کشورهای افغانستان، پاکستان، هند، اندونزی، سری‌لانکا مورد تایید بوده و مراحل قانونی تایید مدرک دانشگاه در عراق و نیجریه در حال اجراست.

1 - نام دانشگاه در فهرست دانشگاه های وزارت علوم ایران

2 -  نام دانشگاه در فهرست انگلیسی وزارت علوم  ایران

3-  نام دانشگاه در فهرست دانشگاه های جهان

4 - تایید دانشگاه توسط کمیته اموزش عالی پاکستان

5 - تایید دانشگاه در وزارت علوم اندونزی

6- تایید دانشگاه در وزارت علوم سری لانکا

 

 

 

چاپایمیل