سازمان های بین المللی

اتحاديه بين‌المللي دانشگاه‌ها (International Association of Universities) (IAU)  

اتحاديه بين‌المللي دانشگاه‌ها در سال 1950 ميلادي و با حمايت يونسكو تأسيس شد. اين اتحاديه سازماني بين‌المللي و غير‌دولتي است كه دفتر دائمي آن در پاريس (فرانسه) قرار دارد. هدف اين اتحاديه گرد هم‌ آوردن دانشگاه ‌ها، مؤسسات آموزش عالي و انجمن‌هاي دانشگاهي مناطق و كشورهاي مختلف جهان است تا بتواند مسائل و موضوعات مهم مطرح در حوزه آموزش ‌عالي را مورد بحث قرار داده و زمينه‌هاي پيشرفت و توسعه آن را در سطح جهاني فراهم سازد. اين اتحاديه برآن است كه اعضاي خود و در كل، تمامي دست‌اندر‌كاران امر آموزش عالي (اعمّ از تصميم‌سازان و برنامه‌ريزان، متخصصان، مديران و كاركنان اجرايي، اساتيد، دانشجويان و محققان) را با مسائل مختلف آموزش ‌عالي آشنا سازد. به‌ همين منظور، اين اتحاديه همايش‌ها و نشست‌هاي جهاني ترتيب داده، اطلاعاتي را از‌طريق مركز اطلاعات خود تهيه نموده و از راه برگزاري نشست‌ها و انتشار مدارك پژوهشي، به تجزيه و تحليل چالش‌ها و مسائل روز آموزش‌ عالي مي‌پردازد و از طرح‌هاي مختلف براي پيشبرد اهداف اتحاديه حمايت كرده و در صدد ايجاد بستر و زمينه همكاري جهاني اعضاء با يكديگر و تبادل اطلاعات در سطح مؤسسات و دانشگاه‌هاي جهان است. اين اتحاديه در آگوست سال 2004، مسایل و موضوعات مهم پيش‌ رو در حوزه آموزش ‌عالي را شناسايي كرده است كه عبارتند از: آموزش در سطح بين‌المللي و فرامرزي و مسائل مرتبط با آن، نقش آموزش ‌عالي در جامعه و آموزش همگاني، دسترسي برابر به آموزش ‌عالي در سطح جهاني و چالش‌ها و راه‌كارهاي مرتبط با آن. متعاقب آن، برنامه‌ريزي براي بررسي بيشتر اين مسائل در اتحاديه آغاز شد و براي بحث و نظر در اين موضوعات برنامه‌هايي فراهم گرديد.

اعضای ایرانی IAU: 

 • Ahlol Beyt international university
 • Al Mustafa International University
 • Allameh Tabatabai University
 • Alzahra University
 • Damghan University
 • Ferdowsi University of Mashhad
 • Imam Khomeini International University
 • Iran University of Medical Sciences
 • Islamic Azad University
 • Raja university
 • Tabarestan Higher Education Institution
 • Tehran University of Medical Sciences
 • Tarbiat Modares University
 • University of Applied Science & Technology
 • University of Birjand 
 • University of Guilan 
 • University of Isfahan
 • University of Mohaghegh Ardabili
 • University of Tabriz 
 • University of Tehran
 • Yazd University

چاپایمیل

‌بانك‌ اطلاعات ‌دانش‌آموختگان

تشكيل ‌بانك‌ اطلاعات ‌دانش‌آموختگان:‌

براي‌ بهره‌ وری ‌بيشتر از ظرفيت ‌عظيم‌ دانش‌آموختگان دانشگاه‌، سامان‌ دهي ‌اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ آنان ‌در اولويت‌ نخست‌ قرار دارد؛ از اين ‌رو، جمع‌ آوري ‌اطلاعات ‌دانش‌آموختگان‌، شناسايي ‌آخرين ‌وضعيت‌ آنان و انجام ‌تمهيداتي ‌براي ‌به‌‌ روز ماندن این ‌اطلاعات آنان، از ضروري‌ ترين‌ امور مربوط ‌به ‌دانش‌آموختگان است.

 

چاپایمیل

پیام معاون بین الملل

دکتر صادق رمضانی گل افزانی

                   بسم الله الرحمن الرحيم

 

دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام ‌افتخار دارد كه آغوش خويش را به روي شما و همه دانشوران و دانش دوستان مي گشايد. در عصر بازگشت بشريت به معنويت و ارزش هاي دين مدارانه رسالت بزرگي بر دوش نهادهاي آموزشي و پژوهشي دين مدار قرار دارد، بازسازي تمدن فاخر اسلامي حلقه مكمل اين جريان بزرگ انساني و الهي است . دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام  كه دركنار نهادهاي بزرگ و فراگير علمي و ديني، رابط انديشه الهي و توحيدي و معارف اسلامي و انساني و آموزه هاي قرآني و نبوي و علوي و در راستاي پاسخ گويي به نياز هاي بشر امروز، همه تلاش خود را به كار گرفته است و از همه  شما براي گسترش آشنايي متقابل و هم انديشي  و هم افزائي فرهنگي و معنوي دعوت به عمل مي آورد و دست همه حق مداران و مهرورزان به حقيقت و فضيلت و دانش را مي فشارد.

 
 
 
 
 

چاپایمیل

 • 1
 • 2