• بین الملل
  • معاون بین الملل
  • پیام معاون

پیام معاون بین الملل

دکتر صادق رمضانی گل افزانی

                   بسم الله الرحمن الرحيم

 

دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام ‌افتخار دارد كه آغوش خويش را به روي شما و همه دانشوران و دانش دوستان مي گشايد. در عصر بازگشت بشريت به معنويت و ارزش هاي دين مدارانه رسالت بزرگي بر دوش نهادهاي آموزشي و پژوهشي دين مدار قرار دارد، بازسازي تمدن فاخر اسلامي حلقه مكمل اين جريان بزرگ انساني و الهي است . دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام  كه دركنار نهادهاي بزرگ و فراگير علمي و ديني، رابط انديشه الهي و توحيدي و معارف اسلامي و انساني و آموزه هاي قرآني و نبوي و علوي و در راستاي پاسخ گويي به نياز هاي بشر امروز، همه تلاش خود را به كار گرفته است و از همه  شما براي گسترش آشنايي متقابل و هم انديشي  و هم افزائي فرهنگي و معنوي دعوت به عمل مي آورد و دست همه حق مداران و مهرورزان به حقيقت و فضيلت و دانش را مي فشارد.

 
 
 
 
 

چاپایمیل