پیام معاون بین الملل

دکتر صادق رمضانی گل افزانی

                   بسم الله الرحمن الرحيم

 

دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام ‌افتخار دارد كه آغوش خويش را به روي شما و همه دانشوران و دانش دوستان مي گشايد. در عصر بازگشت بشريت به معنويت و ارزش هاي دين مدارانه رسالت بزرگي بر دوش نهادهاي آموزشي و پژوهشي دين مدار قرار دارد، بازسازي تمدن فاخر اسلامي حلقه مكمل اين جريان بزرگ انساني و الهي است . دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام  كه دركنار نهادهاي بزرگ و فراگير علمي و ديني، رابط انديشه الهي و توحيدي و معارف اسلامي و انساني و آموزه هاي قرآني و نبوي و علوي و در راستاي پاسخ گويي به نياز هاي بشر امروز، همه تلاش خود را به كار گرفته است و از همه  شما براي گسترش آشنايي متقابل و هم انديشي  و هم افزائي فرهنگي و معنوي دعوت به عمل مي آورد و دست همه حق مداران و مهرورزان به حقيقت و فضيلت و دانش را مي فشارد.

 
 
 
 
 

چاپایمیل