درخواست ارتباط با رئیس دانشگاه

بسمه تعالی

قابل توجّه دانشجویان گرامی

جهت ارتباط با ریاست دانشگاه، لطفاً فرم زیر را تکمیل نموده و از طریق تحویل حضوری به دفتر ریاست و یا ارسال از طریق آدرس تلگرام ABUPR@ اقدام فرمایید:

فرم درخواستی

شماره تماس دفتر ریاست: 02122449319

 

چاپایمیل