آیین نامه های دانشجویی

آئين نامه اعطاي تسهيلات رفاهي دانشگاه به دانشجويان بورسیه مقطع کارشناسی ارشد

مقدمه

به منظور تحقّق اهداف تأسيس دانشگاه بین ­المللی اهل بيت«عليهم السّلام» در خصوص تربيت نيروهاي متخصّص و متعهّد جهت تأمين نياز كشورهاي اسلامي، به دانشجویانی که به صورت بورسیه نوع (الف) ، (ب) و یا (ج) در این دانشگاه پذیرفته شده­ اند، تسهیلاتی به شرح زیر، اعطاء می­شود.

ماده 1: اصطلاحات و تعاریف

1-1- دانشجو: فردي است كه مجوز پذیرش در دانشگاه برای وی صادر شده و به صورت تمام­وقت در دانشگاه مشغول به تحصيل مي­باشد.

1-2- دانشگاه: منظور از دانشگاه، دانشگاه بین­ المللی اهل بیت (علیهم ­السّلام) می­باشد.

1-3- دانشجویان بورسیه(الف): به دانشجویانی گفته می شود که از تسهیلات زیر برخوردار می­شوند:

 • تحصیل رایگان
 • خوابگاه رایگانپ
 • کمک هزینه ماهیانه تحصیلی
 • کمک هزینه غذا
 • یارانه خرید کتاب
 • تسهیلات فرهنگی (اردویی، زیارتی، تفریحی، ورزشی و ...)
 • کمک ­هزینه حمایت از پایان­ نامه
 • وام دانشجویی

1-4- دانشجویان بورسیه(ب):به دانشجویانی گفته می شود که از تسهیلات زیر برخوردار می­شوند:

 • تحصیل رایگان
 • خوابگاه رایگان
 • کمک هزینه غذا
 • تسهیلات فرهنگی (اردویی، زیارتی، تفریحی، ورزشی و ...)
 • کمک­ هزینه حمایت از پایان­ نامه

1-5- دانشجویان بورسیه(ج):به دانشجویانی گفته می شود که از تسهیلات زیر برخوردار می­شوند:

 • تحصیل رایگان
 • تسهیلات فرهنگی (اردویی، زیارتی، تفریحی، ورزشی و ...)

ماده2:كمك هزینه ماهیانه تحصیلی

2-1- كلّيّه دانشجویان بورسيه نوع (الف)، برای مدّت چهار نیم­سال تحصیلی (24 ماه) و به ­صورت ماهيانه از كمک هزینه ماهیانه تحصيلي برخوردار خواهند بود.

تبصره1: کمک­ هزینه تحصیلی به دانشجویان بورسیه نوع (ب) و (ج) تحت هیچ شرایطی تعلّق نمی­گیرد.

تبصره2: کمک ­هزینه 3 ماهه آخر نیمسال چهارم، پس از تأیید پیشرفت کار پایان ­نامه از سوی مدیر گروه در هر ماه قابل پرداخت است.

2-2-  ميزان كمك هزينه تحصیلی براي مجردين، مبلغ 1/700/000 ريال می­باشد.

2-3- ميزان كمك هزينه تحصیلی براي متأهلين که یکی از زوجین دانشجوی دانشگاه باشد و به شرط حضور همسر در ایران، مبلغ 2/400/000 ريال است.

تبصره3: شرط استفاده از تسهیلات بند فوق، عدم استفادة همسر دانشجو از بورسیة تحصیلی نوع (الف) در سایر دانشگاه­های ایران بوده و در صورت استفاده همسر دانشجو از بورسیه نوع (الف) در سایر دانشگاه­ها، کمک هزینة متأهلی به دانشجو پرداخت نخواهد شد.

تبصره4: چنانچه دانشجو و همسر وی هر دو دانشجوی دانشگاه بوده و از خوابگاه متأهلی بهره­مند شوند، جمعاً کمک ­هزینه­ای معادل با 3/000/000 ریال به آن­ها پرداخت می­شود و در صورت عدم بهره­مندی از خوابگاه متأهلی، کمک­ هزینه ماهیانه تحصیلی برابر با 3/400/000 ریال (معادل 2 نفر دانشجوی مجرد) خواهد بود.

2-4- به هر یک از پذیرفته ­شدگانِ مشغول به تحصیل در مرکز آموزش زبان فارسی، حداکثر به مدت 6 ماه، ماهیانه مبلغ 850/000 ریال به عنوان کمک هزینه ماهیانه تحصیلی پرداخت می­شود.

2-5- در مدّتی که دانشجو تحت هر عنوانی اعم از مرخصی تحصیلی (به مدّت یک نیمسال یا کمتر از آن)، استفاده از تعطیلات در دیگر ایام (با مجوز معاونت آموزشی)، و یا تأخیر در ورود به کشور در دانشگاه حضور ندارد، از هیچ نوع تسهیلاتی بهره­مند نشده و پس از بازگشت، مجدداً کمک­ هزینه تحصیلی وی تا اتمام سقف 24 ماه، بدون پرداخت معوقه برقرار خواهد شد. 

تبصره5: هرگونه تأخیر در بازگشت به دانشگاه، بدون مجوز از سوی معاونت آموزشی، غیرموجه تلقی شده و به میزان تأخیر از سنوات 24 ماهة تسهیلات رفاهی دانشجو کسر خواهد شد.

تبصره 6: در صورتی که تنظیم پایان ­نامه حسب نظر گروه و تأیید معاون آموزشی، منوط به نیاز به حضور در کشور دیگری باشد، در طول مدّت خروج از ایران کمک­ هزینه تحصیلی به وی پرداخت نشده لکن پس از مراجعت به ایران، با اعلام تأیید کتبی استاد راهنما و مدیر گروه مبنی بر انجام کار به معاونت دانشجویی، کمک­ هزینه ماه­های مذکور به صورت معوقه به دانشجو پرداخت خواهد شد.

2-6- به پذیرفته شدگان در دانشگاه با بورسیه نوع (الف)، به محض ورود به كشور مبلغ 500/000 ریال به عنوان کمک هزینه بدو ورود پرداخت می­شود.

تبصره 7: کمک هزینه بدو ورود به دانشجویان بورسیه نوع (ب) و (ج) تعلّق نمی­گیرد.

ماده3: خوابگاه

3-1- به تمامی دانشجویان بورسیه نوع (الف) و (ب)، برای مدّت 24 ماه (چهار نیم­سال تحصیلی به همراه تعطیلات تابستان) خوابگاه اعطا می­شود. این مدّت برای دانشجویانی که دوره آموزش زبان فارسی می­بینند، 30 ماه خواهد بود.

تبصره1: دو ماه مانده به اتمام نیم­سال چهارم تحصیلی برای دانشجویان، از سوی امور دانشجویی اخطاریه تخلیه خوابگاه در پایان نیم­سال به دانشجو ابلاغ می­شود.

تبصره2: دانشجویان بورسیه نوع (ج) در صورت استفاده از امکانات خوابگاهی، باید ماهیانه مبلغ 1/200/000 ریال (در ابتدای هر ماه و یا ابتدای هر نیم­سال تحصیلی) را به حساب دانشگاه واریز نمایند. این مبلغ برای دانشجویان بورسیه نوع (ج) که متقاضی خوابگاه متأهلی باشند، در صورت وجود امکانات خوابگاهی و با تشخیص و موافقت معاونت دانشجویی، ماهیانه 3/000/000 ریال می­باشد.

3-2- دانشجویان بورسیه نوع (الف) و (ب) که خود و همسرشان دانشجوی دانشگاه باشند، در صورت تعهّد دانشگاه به تأمین خوابگاه متأهلی در هنگام پذیرش و در صورت وجود امکانات خوابگاهی، برای مدّت 4 نیم­سال تحصیلی از خوابگاه متأهلی برخوردار خواهند شد. در صورت عدم امکان، با نظر هیأت رئیسه وام ودیعه مسکن به دانشجو پرداخت می­شود.

ماده 4: تسهیلات فرهنگی

تمام دانشجویان دانشگاه با هر نوع بورسیه، از تسهیلات فرهنگی برخوردار خواهند شد.

ماده5 : بيمه

5-1- کلّیّه دانشجویان بورسیه نوع (الف) و (ب) با هزینه دانشگاه تحت پوشش و ضوابط بيمه خدمات درماني و بیمه حوادث قرار خواهند گرفت.

تبصره1: بیمه­ خدمات درمانی دانشجویان بورسیه نوع (ج) آزاد بوده و در صورت پرداخت هزینه از سوی دانشجو، امکان برخورداری فراهم خواهد شد.

تبصره2: بیمه حوادث برای تمامی دانشجویان بورسیه، بدون محدودیت و تا پایان تحصیل، اجباری بوده و برای دانشجویان بورسیه نوع (ج) هزینة آن از دانشجو اخذ می­شود.  

تبصره3: پس از اتمام مدّت چهار نیم­سال تحصیلی، پرداخت هزینه بیمه­های خدمات درمانی و حوادث بر عهده دانشجو می­باشد.

تبصره4: برای دانشجویانی که آموزش زبان فارسی دارند، مدّت دوره آموزش زبان فارسی، به زمان ارائه خدمات بیمه با هزینه دانشگاه، اضافه خواهد شد.

تبصره 5: هزینه بیمة تابعین دانشجویان متأهل (همسر و فرزند) بر عهده خود دانشجو می­باشد.

5-2- مدّت زمانی که دانشجو بیمه نشده و همچنین برای درمان بیماری­های خاصّی که در طول مدّت تحصیل برای وی پیش می­آید، هزینه درمانبنا به تشخیص معاونت دانشجویی  تا سقف 60 درصد قابل پرداخت است.

ماده6 : تغذيه

دانشگاه 2 وعده غذا به صورت يارانه­اي در روزهاي غير تعطيل، در ازای اخذ مبلغ 10/000 ريال در ازای هر وعده در اختيار دانشجویان بورسیه نوع (الف) و (ب) قرار مي­دهد.

تبصره1: در تعطیلات بیش از یک روز، معادل نقدی هزینه آزاد غذای روزانه (به استثنای روزهای جمعه)، به هر دانشجوی بورسیه نوع (الف) و (ب)، 50/000برای وعده ناهار و 25/000 ریال برای وعده شام می­باشد، به دانشجو پرداخت می­شود.

تبصره2: در صورتی که به هر دلیل وعده­های غذایی ناهار و شام از سوی دانشگاه حذف شود، دانشگاه بدون اخذ سهم هزینه غذای یارانه­ای از دانشجو، مبلغی معادل با 50/000 ریال را در ازای هر وعده ناهار و 25/000 ریال را در ازای وعده­های شام، در روزهای مورد تعهّد جهت تهیّه غذا توسّط دانشگاه، به دانشجو پرداخت خواهد نمود.

تبصره3: هزینه تغذیه روزانه هر فردی به جز دانشجویان بورسیه نوع (الف) و (ب) آزاد می­باشد.

ماده 7 : اقامت

مسئولیت تمدید مدت اقامت و هزینه های آن، و نیز هزینه خروج و مراجعت و خروج قطعی در طول دوره تحصیل بر عهده دانشجو می باشد.

ماده 8 : خسارت انصراف یا ترک تحصیل دانشجو

8-1- چنانچه دانشجوی بورسیه، بدون عذر موجه تحصیلی و نظر موافق دانشگاه ترک تحصیل کند، هزینه­های آموزشی و تسهیلاتی انجام شده از ابتدای تحصیل را باید پرداخت نماید. در غیر این صورت امکان صدور مجوزهای مربوطه جهت خروج از کشور و نیز عودت مدرک کارشناسی به وی ممنوع می­باشد.

8-2- در صورت اخراج دانشجو به هر دلیل از سوی دانشگاه، صدور مجوز خروج از کشور و نیز عودت تمامی مدارک دانشجو به وی، منوط به تسویه حساب و پرداخت کلیه هزینه ­های صرف شده به دانشگاه می­باشد.

ماده 9: وام دانشجويي

در صورت درخواست دانشجو و با نظر موافق معاونت دانشجویی حدّاکثر تا مبلغ 5/000/000 ريال وام دانشجويي به دانشجویان بورسیه نوع (الف) پرداخت مي­شود. وام مذكور حدّاكثر طي 10 قسط با کسر از کمک­ هزینه ماهانه دانشجو، باز پرداخت خواهد شد.

ماده 10 : یارانه خرید کتاب

تمامی دانشجویان بورسیه نوع (الف) سالانه از مبلغ 2/400/000 ریال یارانه خرید کتاب، حسب نظر معاونت دانشجویی، برخوردار می­شوند.

تبصره1: یارانه خرید کتاب، به دانشجویان بورسیه نوع (ب) و (ج) تحت هیچ شرایطی تعلق نگرفته و پذیرفته­ شدگان مشغول به تحصیل در مرکز آموزش زبان فارسی، تا زمان ثبت نام آموزشی و شروع به تحصیل، از یارانه خرید کتاب برخوردار نخواهند شد.

ماده 11 : کمک هزینه حمايت پژوهشی از پايان نامه

پایان­ نامه هر دانشجوی بورسیه نوع (الف) حدّاکثر تا مبلغ 5/000/000 ريال، و دانشجوی بورسیه نوع (ب) حدّاکثر تا مبلغ 3/000/000 ريال، در سه مرحله به ترتیب زیر مورد حمايت مالی قرار مي­گيرد:

الف) پس از تصويب طرح و تأييد گزارش اوّل توسّط مدير گروه (30%)،

ب) تحويل پايان نامه به گروه به منظور دفاع و تأیید مدیر گروه (35%)،

ج) انجام اصلاحات نهايي و تحويل پايان نامه صحافي شده به همراه مقاله مستخرج (در صورت وجود) از رساله به کتابخانه، با تأييد مدیر گروه (35%)

تبصره1: چنانچه دانشجو در مدّت چهار نیم­سال سنوات تحصیلی مجاز مصوّب آئین نامه، از پایان نامه خویش دفاع نکند، بورسیه نوع (الف) فقط تا سقف 3/000/000 ریال و بورسیه نوع (ب) فقط تا سقف 1/800/000 ریال از اعتبار حمایت از پایان نامه برخوردار خواهد شد. برای دانشجویان غیرفارسی زبان، مدّت دوره آموزش زبان فارسی به سنوات مذکور اضافه خواهد شد. 

تبصره2: کمک­هزینه حمایت از پایان­نامه به دانشجویان بورسیه نوع (ج) تحت هیچ شرایطی تعلق نمی­گیرد.

ماده 12: شرایط استمرار، محرومیت و یا تبدیل بورسیه تحصیلی

12-1- استمرار برخورداری از بورسیه نوع (الف) مستلزم احراز شرایط زیر می­باشد:

الف) احراز حداقل نمرة 16  در هر درس.

ب) احراز نمرة خیلی خوب در کار پژوهشی هر درس (طبق نظر استاد و گروه).

ج) حضور کامل و منظّم در کلاس­ها.

د) همکاری خیلی خوب در فعّالیّت­های فرهنگی.

هـ) رعایت کامل مقرّرات دانشگاه و خوابگاه.

و) شرکت فعّال در کلاس­های فوق برنامه.

تبصره1: اجرای این ماده با تشخیص و تأیید معاونت آموزشی و معاونت دانشجویی به صورت مشترک می­باشد.

12-2- در صورت عدم پایبندی دانشجو به ضوابط و مقرّرات دانشگاه و خوابگاه، از جمله نظم عمومی، رعایت اصول اخلاقی، نظافت و بهداشت و...، پس از یک بار تذکّر کتبی، یک سوّم از حقوقِ یک ماه دانشجو در همان نیم­سال، کسر خواهد شد که با تشخیص و تأیید معاونت آموزشی و معاونت دانشجویی صورت می­پذیرد.

12-3- در هر یک از موارد زیر، با تشخیص و تأیید معاونت آموزشی و معاونت دانشجویی، بورسیه (الف) دانشجو به بورسیه (ب) تبدیل می­شود:

الف) عدم رعایت ضوابط و مقرّرات دانشگاه و خوابگاه پس از یک بار تذکّر کتبی و کسر یک سوّم از حقوق.

ب) داشتن سه جلسه غیبت غیر موجّه.

ج) داشتن معدل کمتر از 16.

د) عدم همکاری مناسب با فعّالیّت­های فرهنگی و فوق برنامه.

ه)عدم احراز نمرة خیلی خوب در کار پژوهشی هر درس (طبق نظر استاد و گروه).

و) مشروط شدن در یک نیمسال تحصیلی.

12-4- در هر یک از موارد زیر، دانشجویی که طبق مادة قبل؛ بورسیه وی از نوع (الف) به (ب) تبدیل شده است، با تشخیص و تأیید معاونت آموزشی و معاونت دانشجویی، از کلیّة تسهیلات بورسیه مربوط به خود به غیر از خوابگاه، محروم می­شود:

الف) اختلال در نظم دانشگاه و خوابگاه.

ب) مشروط شدن در دو نیمسال به طور غیر متوالی.

ج) عدم همکاری در فعّالیّت­های فرهنگی و فوق برنامه.

د) استمرار در عدم پایبندی به ضوابط و مقرّرات دانشگاه.

تبصره2: مشروط شدن در دو نیمسال به طور متوالی و یا استمرار شرایط مذکور، موجب اخراج و پرداخت خسارت سنوات تحصیلی گذشته؛ اعم از آموزشی و دانشجویی ـ رفاهی خواهد بود.

12-5- دانشجو در ازاء هر جلسه غیبت غیر موجّه، مشمول مبلغ 200/000 ریال جریمه نقدی می­شود.

12-6- در مدّت مرخصی تحصیلی، دانشجو علاوه بر کمک­هزینه تحصیلی از هیچ یک از تسهیلات ذکر شده در این آئین نامه، برخوردار نخواهد شد.

تبصره3: دانشجو در صورت لزوم حضور در کشور متبوع خود به دلیل نیاز برای تدوین پایان­نامه و یا وقوع شرایط اضطراری خاص، با تأیید مدیر گروه، معاونت آموزشی، و معاونت دانشجویی، امکان مراجعت به کشور، مطابق با زمان تعیین شده را دارد.

تبصره4: دانشجو در طول مدّت تحصیل، فقط از یک نوبت مرخصی برای رفتن به کشور متبوع خود، برخوردار می­شود.

12-7- هزینة انتخاب واحد مجدّد، برای هر درسی که نمره قبولی در آن احراز نشده، بر عهدة دانشجو است و از حقوق وی کسر می­شود.

12-8- در صورت افزایش سنوات دانشجویان بورسیه نوع (الف) و (ب) به بیش از 5 نیم­سال تحصیلی، بورسیه آن­ها به صورت خودبه­خود از نیم­سال ششم بورسیه به نوع (ج) تبدیل می­شود.

12-9- در صورت جذب دانشجویان خارجی ساکن ایران، پذیرش آن­ها از نوع بورسیه نوع (ج) خواهد بود.

12-10- چنانچه دانشجو در حین تحصیل، تابعیت ایران را کسب نماید، بورسیه وی، از هر نوع که باشد، لغو شده و تمامی
هزینه ­های آموزشی و دانشجویی به صورت آزاد از ابتدای همان نیم­سال تحصیلی که تابعیت ایران را کسب نموده، محاسبه و از دانشجو اخذ خواهد شد.

12-11- نظارت مستمر امور مربوط به دانشجویان در خصوص اجرای این ماده، در حوزه امور آموزشی بر عهدة معاونت آموزشی، و در حوزه امور دانشجویی بر عهدة معاونت دانشجویی می­باشد و در موارد خاصّ دیگر؛ از طریق کمیته انظباطی، کمیسیون موارد خاص و یا هیأت رئیسه، تصمیم­گیری خواهد شد.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

چاپایمیل