معاون بین الملل

معرفی معاون بین الملل

دکتر علیرضا خوش سعادت

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق- قدرت (الکترونیک قدرت) دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

شماره تماس: ۲۲۴۴۹۲۴۰(۰۰۹۸۲۱)

ایمیل: ENG[at]abu.ac.ir