اطلاعیه خروج دانشجویان ورودی 1398

اطلاعیه خروج دانشجویان ورودی 1398

قابل توجه دانشجویان ورودی 1398

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، بدینوسیله اعلام می‌گردد کلیه دانشجویان ورودی 1398 می بایست حداکثر تا تاریخ 1400/2/24 نسبت به خروج از کشور اقدام نمایند.

دانشجویان می‌توانند در بازه زمانی اعلام شده نسبت به تهیه منابع جهت نگارش پایان نامه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دفاع از پایان نامه به صورت مجازی خواهد بود.

دانشجویان می‌بایست قبل از خروج یک نفر را به عنوان وکیل جهت طی مراحل فارغ التحصیلی و صدور مدرک به معاونت آموزشی اعلام نمایند.