اطلاعیه خروج قطعی دانشجویان ورودی 981

اطلاعیه خروج قطعی دانشجویان ورودی 981

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و براساس مصوبه مورخ 1400/02/07 هیأت رئیسه دانشگاه، دانشجویان ورودی 981 می بایست در اسرع وقت جهت صدور خروج قطعی، مدارک خود را به آقای متانت (واحد امور کنسولی) تحویل نمایند.

مدارک لازم جهت اخذ روادید خروج:

  • دو قطعه عکس

  • کپی صفحه اول پاسپورت (2سری )

  • کپی صفحه آخر پاسپورت (2سری)

  • کپی صفحه اقامت (2سری)

  • مبلغ ۴۵۰۰ تومان