اطلاعیه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ زنده

اطلاعیه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ زنده

پذیرش 2021

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ به صورت زنده در صفحه رسمی فیسبوک دانشگاه بین المللی اهل بیت «علیهم السلام»

زمان برگزاری:

14 آوریل 2021 / 25 فروردین ماه 1400

به وقت ایران 9 الی 10:30

به وقت افغانستان 9 الی 10:30

به وقت پاکستان 9:30 الی 11

به وقت هند 10 الی 11:30