اطلاعیه برگزاری همایش بین‌المللی شهید سلیمانی در چشم انداز بین‌المللی

اطلاعیه برگزاری همایش بین‌المللی شهید سلیمانی در چشم انداز بین‌المللی

برگزاری همایش بین‌المللی شهید سلیمانی در چشم انداز بین‌المللی در دانشگاه رازی

محور‌های همایش:

  • سپهبد شهید قاسم سلیمانی وعرصه‌های بین المللی

  • سپهبد شهید قاسم سلیمانی و جهان اسلام

  • سپهبد شهید قاسم سلیمانی و محور مقاومت

  • سپهبد شهید قاسم سلیمانی و حوزه دانشگاه

  • سپهبد شهید قاسم سلیمانی و دانش، معرفت، بصیرت، سیره و سبک زندگی

زمان همایش: 31 شهریور تا 1 مهرماه

آخرین مهلت ارسال مقاله: پایان مرداد1400