اطلاعیه تشکیل انجمن‌های علمی – دانشجویی دانشجویان ورودی 99 در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

اطلاعیه تشکیل انجمن‌های علمی – دانشجویی دانشجویان ورودی 99 در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

با توجه به لزوم تشکیل انجمن‌های علمی – دانشجویی دانشجویان ورودی 99 در دانشگاه به اطلاع می‌رساند هر دانشکده می‌بایست یک انجمن علمی داشته باشد بنابراین از متقاضیان واجد شرایط جهت عضویت به عنوان عضو هیأت مؤسس انجمن علمی دانشکده مطالعات اسلامی، حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی و رفتاری، علوم و فنون و دپارتمان زبان دعوت به عمل می‌آید تا ظرف مدت 48 ساعت نسبت به ثبت نام اولیه در  واحد امور فرهنگی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است آیین نامه و شرایط عضویت در فایل پیوست موجود می‌باشد.

آیین نامه انجمن‌های علمی – دانشجویی دانشگاه بین المللی اهل‌بیت “علیهم السلام”