اطلاعیه خروج دانشجویان پسر ورودی 98

اطلاعیه خروج دانشجویان پسر ورودی 98

قابل توجه دانشجویان پسر ورودی سال 98

دانشجویان محترم موظفند حداکثر تا روز پنج‌شنبه نسبت به خروج از خوابگاه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است فرم تعهد‌نامه پیوست حداکثر تا 48 ساعت آینده به امور دانشجویی تحویل گردد.

دریافت فرم تعهد‌نامه