اولین نشست از سلسله جنگ های ادبی (از رودکی تا بهار) برگزار شد

اولین نشست از سلسله جنگ های ادبی (از رودکی تا بهار) برگزار شد

سلسله جنگ‌های ادبی از تاریخ 23 اسفندماه در دانشگاه اهل بیت “علیهم‌السلام” با همت معاونت فرهنگی و همکاری گروه ادبیات و زبان فارسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت علیهم‌السلام، اولین نشست از سلسله نشست‌های جنگ ادبی با موضوع واکاوی رویکردهای شعری درحوزه خردورزی در قرن چهارم با حضور دکتر مسلم نادعلی زاده و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

این نشست دارای دو محور بود اولین محور بررسی خردورزی در قرن چهارم و واکاوی شعر رودکی و دومین نشست نیز مربوط به کارگاه نقد فرآیندی آثار شرکت کنندگان بود که با حضور استاد مجید افشاری ادامه پیدا کرد.

در این نشست برخی از دانشجویان به شعرخوانی پرداختند و ایرادات شعری آنان توسط اساتید برطرف شد.

گفتنی است جنگ‌های ادبی طی 30 نشست برگزار خواهد شد و اولین نشست از این سلسه نشست‌ها در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار شد و بقیه نشست ها در سال 1400 ادامه خواهد یافت.