برنامه های مدیریت روابط عمومی
 • سیاست­گذاری، برنامه ­ریزی و کاربرد شیوه ­ها و برنامه­ های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ­ها، فعالیت­ ها، برنامه­ ها و مواضع دانشگاه ­به مخاطبان، رسانه­ ها و جامعه
 • شرکت در جلسه­ های مهم دانشگاه به منظور آگاهی از سیاست­ها، خط­ مشی ­ها، برنامه ­ها و روند فعالیت­ها و نیز آگاهی از نتایج سایرنشست ­ها و گردهمایی ­ها و جلسه­ ها
 • سیاست­گذاری جامع ارتباطات دانشگاهی در قالب ملاقات­ ها و بازدیدهای مسؤولان دانشگاه باشخصیت­ های حقیقی و حقوقی، اعضای­ هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولی روابط
 • تدارک تمهیدات و اقدامات لازم برا ی راهنمایی ارباب رجو ع و تسهیل دسترسی به مسئولان دانشگاه
 • فعال کردن سایت در زبان­های مختلف
 • افزودن بخش اخبار و تازه­های علمی در سطح بین المللی
 • پوشش اخبار نشست ها و همایش های ملی و بین المللی
 • اطلاع رسانی و برگزاری برنامه های مشترک با سایر دانشگاه­ها
 • پوشش اخبار و گزارش رویدادها و موفقیت های دانشگاه به رسانه های جمعی
 • تهیه و تدوین اخبار برای درج در صفحه اخبار و اطلاعات سایت دانشگاه
 • اطلاع رسانی مراسم و مناسبت های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ملی
 • مستندسازی و آرشیو عکس و فیلم مراسم و مناسبت های مختلف دانشگاه
 • تهیه، تدوین و نظارت بر محتوا و طراحی در سایت
 • درج اخبار متنی و تصویری به صورت روزانه
 • نظارت بر غنی سازی و بروز رسانی مطالب علمی سایت
 • انجام دادن مصاحبه، نشست مطبوعاتی ، گزارش مسئولان و کارکنان آن حوزه با رسانه