برگزاری نشست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی با ورودی‌های 1398

برگزاری نشست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی با ورودی‌های 1398

اطلاعیه برگزاری نشست با حضور معاون محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جناب آقای دکتر بزرگی با دانشجویان ورودی 1398 با موضوع پایان نامه‌ها در روز دوشنبه مورخ 1400/1/30، ساعت 11:45 در نمازخانه دانشگاه برگزار می‌گردد.

حضور کلیه دانشجویان ورودی 1398 الزامی می‌باشد.