برگزاری نشست ریاست محترم دانشگاه با دانشجویان ساکن در خوابگاه رودهن

برگزاری نشست ریاست محترم دانشگاه با دانشجویان ساکن در خوابگاه رودهن

به اطلاع دانشجویان ساکن در خوابگاه رودهن می رساند روز چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 9:30 صبح نشست ریاست محترم دانشگاه با دانشجویان در محل نمازخانه خوابگاه برگزار می گردد.