تعطیلات تابستانی دانشگاه

تعطیلات تابستانی دانشگاه

♦️قابل توجه همکاران،اساتید و دانشجویان محترم
📢بنا بر مصوّبه مورّخ 22-04-1400 هیأت رئیسه محترم دانشگاه، زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه (شامل اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی)، از تاریخ 1400/05/07 لغایت 1400/05/31 تعیین گردید.