دفتر امور کنسولی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) با حضور رئیس و معاون اداره کنسولی دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم افتتاح شد.

دفتر امور کنسولی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) با حضور رئیس و معاون اداره کنسولی دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم افتتاح شد.

دفتر امور کنسولی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) با حضورآقایان رحیمی؛ رئیس اداره کنسولی ، وحید علایی معاون اداره کنسولی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دکتر جازاری رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، دکتر صالحی معاون بین الملل ، مصطفی متانت رئیس اداره کنسولی و خانم دکتر رضیئی رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه صبح امروز افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، ایجاد دفاتر امور کنسولی دانشجویان بین المللی در راستای سیاست وزارت علوم مبنی بر تمرکز زدایی، مسئولیت سپاری و تفویض اختیار انجام امور مربوط به دانشجویان غیر ایرانی به دانشگاه هایی که از نظر جذب دانشجوی خارجی عملکرد مناسبی داشته اند، می باشد.

با افتتاح دفتر امورکنسولی، کلیه امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) از جمله صدور روادید تحصیلی، صدور مجوز اقامت و تمدید اقامت به وسیله این دفتر در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

گفتنی است هم اکنون بالغ بر ۳۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) مشغول به تحصیل هستند.