روز بزرگداشت حافظ

روز بزرگداشت حافظ

شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی بی‌تردید بر قلّه‌ی غزل‌سرایی فارسی می‌درخشد و میراث او که شامل حدود پانصد غزل و تعدادی سروده در قالب‌های دیگر است، نماینده‌ی احساس و خرد ایرانیان مسلمان در هشت سده‌ی نخست هجری است. اگرچه هر کس می‌تواند به فراخور دانش و ادراک خویش از خرمن ذوق حافظ خوشه بردارد، آشنایان با تاریخ فکر و فرهنگ ایرانی و اسلامی و آگاهان از حکمت و عرفان و قرآن، لذتی دوچندان را از اُنس با اشعار او که لسان‌الغیبش خوانده‌اند، تجربه می‌کنند. حافظ شیرازی در غزل فارسی طرحی نو افکند و با در هم آمیختن آموزه‌های قرآنی و حدیثی با عرفان، عشق و نقد اجتماعی، بلاغت را در این قالب شعری به اوج رساند. او از ارادتمندان به خاندان رسالت بود و تا خورشید ادب بر پهنه‌ی ذوق عرفانی و حکمت قرآنی می‌تابد، نامش جاودان خواهد ماند.

دکتر مسلم نادعلی‌زاده
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت علیهم السلام