سفر علمی، فرهنگی و تفریحی دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام

سفر علمی، فرهنگی و تفریحی دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام

اردوی علمی ، فرهنگی ، تفریحی دانشجویان دانشگاه اهل بیت علیه السلام در چند هفته متوالی با حضور اساتید و دانشجویان در منطقه لواسان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیه السلام ، دانشجویان این اردوی علمی و تفریحی، در هفته نخست، درسهای معرفت شناسی با سرفصلهای مفهوم معرفت شناسی، علم حضوری و حصولی و ارزشهای آن، در هفته دوم موضوعاتی همچون راه های معرفت، شک گرایی و نسبی گرایی، معرفت شناسی دین و پلورالیسم دینی را سپری نموده، همچنان در هفته سوم، موضوعاتی مرتبط با خداشناسی با سرفصلهای ضرورت خداشناسی،اصل و اقسام علیت و اثبات وجود خدا را از سوی آموزگاران نخبه و توانا فراگرفته و میان هم به مباحثات علمی پرداختند.

همچنین دانشجویان در اوقات فراغت شان، به سرگرمی های گوناگون همچون فوتبال، اسب سواری، پینت بال و کوهنوردی پرداختند که در کنار درس این گونه مراسمات باعث بالا رفتن روحیه و نشاط بیشتری برای شان شده بود.

لازم به ذکر است هدف از راه اندازی چنین اردوهای علمی و تفریحی ارتقای علمی در بخش معرفت شناسی و خداشناسی است  که با برگزاری اردوهای دانشجویی، میتوان سطح علمی و پژوهشی دانشجویان را ارتقا بخشید.