تلفن‌های گویا ساختمان مرکزی دانشگاه: 021/55235654/55235659

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 

1

محمود کیاستی

مدیر دفتر ریاست

423

 

2

اسدا.. بابایی

رئیس اداره دبیرخانه مرکزی

400

 

3

پیام طریقی

جذب هیأت علمی

412

 

4

ابوالفضل گودرزی

مدیر حراست

411

 

5

محمد احمدی

حراست

109

 

معاونت ارتباطات و امور بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 

7

دکتر مهدی صالحی

معاون ارتباطات و امور بین الملل

418

 

8

دکتر مهتاب  رضیئی

رئیس اداره روابط عمومی

430

 

9

مسلم روشنکار

رئیس اداره تشریفات

424

 

10

مصطفی متانت

کارشناس مسئول جذب دانشجو

524

 

11

مهسا شالچی

کارشناس روابط عمومی

530

 
معاونت پژوهشی و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 

12

دکتر محمدعلی قمی

معاون پژوهش و فناوری

417

 

13

دکتر محسن گلپایگانی

مدیر امور پژوهشی

425

 

14

دکتر محمد حسین  کیانی

رئیس اداره خدمات پژوهشی

525

 

 15

میثم روشنکار

رئیس اداره انفورماتیک

 431

 

16

سید محمد مهدی جعفری

کارشناس مسئول پژوهش

532

 

17

الهام میرزایی

کارشناس مسئول پژوهش

200

 

18

سنیه دارابیان

کارشناس پژوهش

515

 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 

19

دکتر

سید عابدین بزرگی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

516

 

20

یاسر نصری

رئیس اداره خدمات آموزشی

103

 

21

رضا عشقی

رئیس اداره امتحانات

432

 

معاونت اداری و مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 

 22

محمد علی قدرت آبادی

معاون اداری و مالی

 414

 

 23

علی فروغی

رئیس اداره منابع انسانی

 429

 

 24

حسن محرابی

سرپرست امور مالی و بودجه

 413

 

 25

مصطفی کاویانی

کارشناس امورمالی

 513

 

 26

قاسم سوهانی

کارشناس پشتیبانی

 428

 

 27

ایمان حسین زاده

کارشناس اداری

 529

 

 28

امید بهرامپوری

کارپرداز

 528

 

 29

سجاد قربانی گنجه

رئیس اداره فرهنگی

 427

 

 30

ایمان تیراژه

کارشناس نقلیه

 107

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 

 31

حجت الاسلام لواسانی

مشاور فرهنگی

 

 

 32

حجت الاسلام و المسلمین

محمد منتج

مشاور امور تربیتی دانشجویان

 410

 

 33

الهه حمیدی

کارشناس فرهنگی

 415

 

 34

امیر تعالی نژاد

رئیس اداره خدمات دانشجویی

 106

 

 35

رحیم عابدینی

کارشناس دانشجویی

 105