مراسم بزرگداشت بیست و چهارمین سالگرد شهادت شهید عبدالعلی مزاری

مراسم بزرگداشت بیست و چهارمین سالگرد شهادت شهید عبدالعلی مزاری

مراسم بیست چهارمین سالگرد شهادت شهید عبدالعلی مزاری با عنوان “ عدالت اجتماعی در اندیشه شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری(ره)”  برگزار می گردد

زمان : یکشنبه 19 اسفند 1397

ساعت : 14

سالن اجتماعات ساختمان مرکزی دانشگاه