قابل توجه اعضاء هیأت علمی دانشگاه

قابل توجه اعضاء هیأت علمی دانشگاه

به اطلاع اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه میرساند؛ معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت (ع) در پی جلسه مشترک خود با رئیس محترم دانشگاه و معاون پژوهشی و فنآوری، بسته ای فرهنگی مربوط به نورمگز و نورلایب را جهت بهره مندی اعضای هیأت علمی دانشگاه اهدا نموده است. لذا اعضای محترم هیأت علمی می توانند جهت دریافت آن به سرکار خانم میرزایی در کتابخانه دانشگاه مراجعه نمایند.