مدیر روابط عمومی​
شرح وظایف و اختیارات
  • معرفی و شناساندن دانشگاه در سطح بین المللی
  • کمک به ارتقاء سطح کیفی دانشگاه در رسیدن به رنکینگ جهانی
  • مطرح کردن سطح کمی و کیفی دانشگاه در داخل و خارج از کشور
  • معرفی دانشگاه از طریق رسانه های:
  • مکتوب:

        اخبار دانشگاه اهل البیت در مطبوعات و رسانه های جمعی

        نشریه

        بروشور

        کاتالوگ

  • دیجیتال

       پایگاه خبری

       فضای مجازی(داخلی و خارجی)

       سایت های مرتبط

  •  بصری

        عکس  

        فیلم  

       چندرسانه ا ی