مراسم بزرگداشت مقام استاد برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت مقام استاد برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام، این مراسم روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه از ساعت ۱8 الی 21 با حضور رئیس، اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و اعضای هیأت علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام، در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد.
ضیافت افطار از برنامه‌های جانبی این مراسم خواهد بود.