معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری مجمع مدارس قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار می‌کند

معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری مجمع مدارس قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار می‌کند

اطلاعیه برگزاری دوره‌های مجازی:

  1. حفظ و تدبر سور مسبحات در ماه مبارک رمضان (مخاطب دانشگاهیان )

  2. دوره استحکام درونی در برابر سختی ها (با محوریت سوره مبارکه عنکبوت)

  3. دوره نور دل نور خدا(با محوریت سوره مبارکهه مطففین، غاشیه، عبس، محمد، طه، فجر)

  4. دوره آشنایی با توحید قرآنی (ساماندهی بروزات و رفتارها بر اساس5قل قرآن، سوره مبارکه فلق، ناس، کافرون، توحید و جن

  5. کارگاه های راهبردی قرآنی (تفکر در سوره مبارکه قلم، علق، مدثر، کافرون، فیل و قریش

  6. دوره‌ی خانه ای از نور خدا(نقش زن و مرد، تفاوت ساختاری زن ومرد و بررسی باور های اشتباه

علاقه مندان میتوانند برای اطلاع از جزییات هر برنامه و ثبت نام به وبگاه اینترنتی http://quranetratschool.ir/ و یا فضای مجازیqranetratschool@ مراجعه نمایند.