معاون ارتباطات و امور بین الملل
شرح وظایف و اختیارات
 • انجام مکاتبات خارجی دانشگاه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور

 • پذیرش‌ هیأت‌های‌ میهمان‌ از دانشگاه‌های‌ خارجی‌ یا سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ جهت‌ بازدید از دانشگاه‌ و نیز اعزام‌ هیأت‌هایی‌ جهت‌ بازدید و مذاکره‌ با دانشگاه‌های‌ همکار و یا شرکت‌ در اجلاسیه‌های‌ سازمان‌های‌ بین‌المللی‌.

 • هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری سمینارها، کنگره ها و کنفرانس‌های علمی و تحقیقاتی بین‌المللی سایر واحدها و دانشکده‌ها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط

 • انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای خارجی و داخلی

 • انجام امور مربوط به بورسیه‌ها، فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیأت علمی با همکاری معاونت‌های آموزشی و پژوهشی

 • فراهم آوردن شرایط همکاری ایرانیان خارج از کشور با دانشگاه

 • فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان غیرایرانی و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه

 • تشریک مساعی در بر قراری ارتباط واحدهای تحت پوشش دانشگاه و اعضای هیأت علمی دانشگاه با مجامع علمی بین‌المللی و دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدهای مربوطه دانشگاه و دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • تهیه و انعقاد تفاهم‌نامه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان‌ها و مجامع علمی خارج و داخل

 • انجام امور مربوط به عضویت‌ دانشگاه در سازمان‌ها و اتحادیه های‌ دانشگاهی‌ بین‌المللی‌.

 • انجام امور مربوط به استادان و محققان غیرایرانی در دانشگاه

 • همکاری با سازمان‌ها و نهادهای ایرانی فعال در حوزه بین‌الملل

 • انعکاس‌ اطلاعیه‌های مربوط به برگزاری‌ سمینارها و کنگره‌های‌ تخصصی‌ بین‌المللی‌ و فراخوان‌ مقاله‌ها، کارگاه‌های‌ آموزشی‌، بورس‌های تحصیلی و دوره‌های‌ آموزشی‌ کوتاه‌‌مدت‌ و بلند‌مدت‌ در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی‌ خارجی‌