وبینار تخصصی همکاری‌های مشترک علمی بین موزه ملی علوم و فناوری ایران و مرکز علم هیوریکا فنلاند

وبینار تخصصی همکاری‌های مشترک علمی بین موزه ملی علوم و فناوری ایران و مرکز علم هیوریکا فنلاند

وبینار تخصصی همکاری‌های مشترک علمی بین موزه ملی علوم و فناوری ایران و مرکز علم هیوریکا فنلاند با عنوان رونق موزه‌های علوم در همه‌گیری و نقش شبکه  ملی موزه‌ها در آینده

زمان:

18 الی 20 روز دوشنبه 10 خرداد ماه 1400