کارگاه پایان نامه نویسی برگزار می شود

کارگاه پایان نامه نویسی برگزار می شود

کارگاه پایان نامه نویسی با محوریت موضوع یابی، مسئله شناسی، پاراگراف نویسی، طرح نامه نویسی، روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، کارگاه پایان نامه نویسی با محوریت موضوع یابی، مسئله شناسی، پاراگراف نویسی، طرح نامه نویسی به همت معاونت پژوهش و فناوری در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار می شود.

مدرس این کارگاه آقای قادر حافظ رئیس مرکز روش تحقیق دانشگاه ادیان و مذاهب می باشد.

این کارگاه از ساعت ۸ الی ۱۲ در سالن کنفرانس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار می شود.