اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزشی

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1399

به اطلاع می‌رساند از این هفته مورخ 1400/07/07 چهارشنبه‌ها درس تاریخ اسلام از ساعت 10 تا 12 صبح مطابق برنامه زیر برگزار می‌شود

گروهشماره کلاسواحدمدرس
تاریخ اسلام، روابط بین الملل، ادیان و عرفان اسلامی1حرم مطهردکتر جعفری
حقوق جزا و جرمشناسی، فلسفه و کلام اسلامی3حرم مطهردکتر محمدی
حقوق خصوصی، زبان و ادبیات فارسی، علوم ارتباطات اجتماعی4حرم مطهردکتر زارع خورمیزی
اقتصاد اسلامی،مدیریت بازرگانی2علوم و فنوندکتر ابوئی مهریزی

​توجه: کلاس دکتر زارع خورمیزی این هفته استثنائا” برگزار نمی‌شود.